Kurs for valg- og nominasjonskomiteer

Her finner du kurs og notater rettet mot de som sitter i partiets valg- og nominasjonskomiteer.

For nominasjonskomiteer:

Notat: Skolering for nominasjonskomiteerLast ned
Presentasjon: Skolering for nominasjonskomiteerLast ned

For valgkomiteer:

Notat: Skolering for valgkomiteerLast ned
Presentasjon: Skolering for valgkomiteerLast ned