Skolering

Skolering er viktig for SV. Det et virkemiddel for å få medlemmer og tillitsvalgte til å aktivt delta i partiet og utvikle egne politiske og organisatoriske ferdigheter. SV tilbyr valgkampskolering, tillitsvalgtskolering, og andre skoleringsopplegg for lokallag og fylkeslag. Her finner du de ressursene du trenger for å delta.

Valgkampaktivister på stand. Foto

Valgkampskolering

SVs valgkampskolering vil i år foregå digitalt, og blir gjennomført på Zoom av ansatte og tillitsvalgte fra SV sentralt. Her finner du en oversikt over de ulike kursene, datoer og påmelding.

Tillitsvalgtskolering

SVs tillitsvalgtskolering er en grunnskoleringspakke for tillitsvalgte i lokallag. Den består av seks ulike deler hvor tillitsvalgte kan lære mer om ledelse, medlemsoppfølging, arrangement, økonomi, kommunikasjon og politikkutvikling.

Skolering for fylkeslag og lokallag

Her finner du politiske og organisatoriske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag. Siden inneholder verving og medlemsbehandling, arrangementer, bruksanvisninger og maler, samt ressurssider for SVs kjernesaker.

Bestill en foredragsholder

Ønsker du å bestille en foredragsholder til ditt lokallag eller fylkeslag? Her finner du en oversikt over organisatoriske og politiske foredragsholdere, og hvordan du kan bestille.