Skolering

Valgkampaktivister på stand. Foto

Skolering er viktig for SV. Det et virkemiddel for å få medlemmer og tillitsvalgte til å aktivt delta i partiet og utvikle egne politiske og organisatoriske ferdigheter. SV tilbyr valgkampskolering, tillitsvalgtskolering, og andre skoleringsopplegg for lokallag og fylkeslag. Her finner du de ressursene du trenger for å delta.

Tillitsvalgtskolering for lokallag

SVs tillitsvalgtskolering er en grunnskoleringspakke for tillitsvalgte i lokallag. Den består av seks ulike deler hvor tillitsvalgte kan lære mer om ledelse, medlemsoppfølging, arrangement, økonomi, kommunikasjon og politikkutvikling.

Tillitsvalgtskolering for fylkesstyrer

Tillitsvalgtskoleringa for SVs fylkesstyrer er sammensatt av tre ulike deler, hvor tillitsvalgte kan lære om ledelse av fylkeslaget, oppfølging av lokallag og fylkesvalgte, samt styrets juridiske ansvar.

Ressurser for fylkeslag og lokallag

Her finner du ulike politiske og organisatoriske ressurser. Siden inneholder verving og medlemsbehandling, arrangementer, bruksanvisninger og maler, samt ressurssider for SVs kjernesaker.

Bestill en foredragsholder

Ønsker du å bestille en foredragsholder til ditt lokallag eller fylkeslag? Her finner du en oversikt over organisatoriske og politiske foredragsholdere, og hvordan du kan bestille.