#Viventerpåtoget

I løpet av kampanjeukene mellom 3. mai og 12. mai vil vi sette fokus på hvordan tog stadig blir nedprioritert i Nasjonal Transportplan. #viventerpåtoget vil vi både kunne konkretisere frustrasjonen mange føler over manglende handling på området, tilby en koronavennlig aktivitet for lokallag og sympatisører, og gjennomføre et stunt som både er morsomt og seriøst på en gang, og som bør kunne gi mye oppmerksomhet i både lokalaviser og på sosiale medier.

Last ned skriv med kampanjeinformasjon og tips herLast ned

Forsidebilde til Facebook: