Tannhelsekampanje

I statsbudsjettet for 2022 fikk SV gjennomslag for å starte tannhelsereformen! Nå kjører vi i gang en kampanje for å få ut budskapet om hvilke gjennomslag som er satt i gang. Her ligger det flere ressurser du kan ta i bruk:

Delebilder

Her finner du delebilder og forslag til tekst til bildene.

Tekst til delebilder – bokmålLast ned
Tekst til delebilete – nynorskLast ned

Video til sosiale medier

Her kan du laste ned en video om halv pris hos tannlegen for 21- og 22-åringer til deling i sosiale medier.

Video – 11 sekunderLast ned
Video – 16 sekunderLast ned

Leserinnlegg om tannhelsereformen

Her kan du laste ned forslag til leserinnlegg om SVs gjennomslag på tannhelse.

Tannhelse – bokmålLast ned
Tannhelse – nynorskLast ned

Interpellasjon om offentlig tannhelse i hjemmetjenesten

I noen kommuner følges ikke ordningen med offentlig tannhelse til brukere av hjemmesykepleie godt nok opp. Om det gjelder din kommune kan du laste ned forslag til interpellasjon som dere kan fremme i kommunestyret. Her kan du laste ned forslag til interpellasjon:

Interpellasjon tannhelse og hjemmetjeneste – bokmålLast ned
Interpellasjon tannhelse og heimeteneste – nynorskLast ned

Dersom dere fremmer interpellasjonen i deres kommune, kan dere følge opp med et leserinnlegg om saken:

Kortinnlegg om hjemmetjenesten og tannhelse – bokmålLast ned
Kortinnlegg om heimetenesta og tannhelse – nynorskLast ned

Løpesedler og forslag til aktivitet

Her kan dere laste ned maler til en enkel brosjyre som kan trykkes opp og deles ut. Løpeseddelen er rettet mot 21- og 22-åringer som nå får halv pris hos tannlegen. Det er det mange som ikke vet i dag. Den er med andre ord ideell å kombinere med en løpeseddelaksjon i nærheten av studiesteder!

Løpesedler til print kan dere printe ut hjemme selv. Løpesedler til trykk kan dere få trykket hos deres lokale trykkeri.

Løpeseddel til PRINT – tannhelse bokmålLast ned
Flygeblad til PRINT – tannhelse nynorskLast ned
Løpeseddel til TRYKK – tannhelse bokmålLast ned
Flygeblad til TRYKK – tannhelse nynorskLast ned