Arbeidsplan 2021

Det politiske og organisatoriske arbeidet henger nøye sammen. Det er gjennom å bygge en sterkere organisasjon vi på sikt kan nå våre politiske mål. Arbeidsplanen er en flerårig strategi som slår fast hvordan vi skal nå de overordna politiske og organisatoriske målene for partiet.

Arbeidsplanen er ikke et politisk program, men en operativ plan, med valgår som viktige milepæler. Målet med planen er å jobbe systematisk for å nå de politiske og organisatoriske målene.

Vedtatt arbeidsplan 2021Last ned
Aktivister på stand. Foto.