Bruksanvisninger

Her finner dere bruksanvisninger og filmer som forklarer de tekniske løsningene vi bruker i SV.

Brukermanualer til Zoom

Skal du være deltaker på et Zoom-møte? Veileder.Last ned
Skal du være møteleder på et Zoom-møte? Veileder.Last ned

GoPlenum

SV bruker GoPlenum som digitalt møtesystem for møter møter med omfattende og/eller komplisert saksagenda, og i første omgang for heldigitalemøter. Dette kan være digitale landsstyremøter, nominasjosmøter eller årsmøter. Vi er i innføringsfasen av GoPlenum og det er ikke åpent for fri bruk. Ønsker lokallaget ditt å bruke GoPlenum kan du forhøre deg med din fylkessekretær.

Trykk her for å lese mer om hvordan du kommer i gang med GoPlenum.

Overgang til Microsoft Office 365

Bruksanvisning: overgang til Microsoft Office 365Last ned

Bruksanvisning for universell utforming av nettside

Nettsideguide til universell utformingLast ned

Bruksanvisning for fylkesnettsider

Bruksanvisning fylkesnettsiderLast ned

Bruksanvisning for medlemsregisteret

Bruksanvisning HypersysLast ned