open menu

Programarbeid

 

Du kan finne det vedtatte arbeidsprogrammet for perioden 2017-2021 her.

Nytt arbeidsprogram blir vedtatt i 2021.

Arbeidsprogramkomiteen består av:

Kirsti Bergstø, sentralstyret/Troms og Finnmark, leder

Arne Nævra, Viken, nestleder

Marit Aklestad, Møre og Romsdal

Lars Berge, Agder

Ingrid Fiskaa, Rogaland

Jan-Petter Gurholt, Vestfold og Telemark

Marthe Hammer, Vestland

Kari Elisabeth Kaski, Oslo

Ottar Michelsen, Trøndelag

Ingvild Reymert, Oslo

Nisveta Tiro, Innlandet

Christian Torset, Nordland

Andreas Sjalg Unneland, Sosialistisk Ungdom

Marian Hussein, Oslo

Arvinn Gadgil, Oslo

Prosess:

Vedtatt av SVs landsstyre 19. januar 2020

2020

1. mai:     Frist for innspill til programmet*. I den første innspillsrunden vises det til gjeldende program.

Uke 43:      Programkomiteen leverer sitt forslag

21.-22. nov:   Landsstyret setter ned sin redaksjonskomité

7. des:     Frist for å komme med endringsforslag til programkomiteens forslag. Landsstyrerepresentanter, fylkeslag, lokallag, utvalg og medlemmer kan foreslå endringer.

16. des:     Endringsforslag sendes ut med innstillinger sammen med innkalling til landsstyret i januar.

2021

16.-17.jan:   Landsstyret behandler endringsforslag og innstiller på nytt arbeidsprogram. Forslaget legges frem for organisasjonen og det åpnes for endringsforslag.

28. mars:     Frist for endringsforslag til landsstyrets programforslag fra lokallag, fylkeslag, utvalg og medlemmer.

1. april:     Alle innkomne endringsforslag sendes ut til delegater, fylkeslag og lokallag.

23.-25. april: Landsmøtet behandler endringsforslag og vedtar nytt arbeidsprogram.

* Det vil fremdeles være mulig å levere innspill og kontakte komiteen etter denne fristen, men dersom man vil være sikker på at det blir tatt med i arbeidet til komiteen må det leveres innen denne fristen.

Innspill:

Innspill kan sendes til ylo@stortinget.no.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter