open menu

Programarbeid

Forandring 2017 er SVs prosess for utvikling av nye, konkrete forslag til hvordan Norge kan bli et mer rettferdig og miljøvennlig samfunn etter valget og vi vil ha dine innspill.

Vil du være med å utforme ny politikk for å forandre Norge?

På landsmøtet i 2017 skal SV vedta et nytt arbeidsprogram for stortingsperioden 2017-2021. Arbeidet med SVs arbeidsprogram for 2017-2021 skjer i en tid der Norge opplever økende arbeidsløshet, klimagassutslipp og forskjeller. Politikk diskuteres med større alvor og mindre tro på framtida enn for få år siden. De tre store utfordringene i vår tid er den økende arbeidsløsheten og forskjellsutviklinga, den globale klimakrisa, og flyktningkrisa.

Det er et stort behov for nye analyser, nye svar, og en politikk som gir framtidshåp og rettferdighet. SV har alltid formulert ambisiøs politikk og vært tidlig ute med å kjempe for positive og radikale samfunnsendringer. SVs arbeidsprogram for 2017-2021 skal løfte fram denne tradisjonen, ved å speile vår tid. SVs arbeidsprogram skal være et program for å forandre Norge.

Landsstyrets forslag til arbeidsprogram 2017-2021

SVs medlemmer, lokallag, fylkeslag og utvalg kan sende endringsforslag til programmet. Skjema for innsending finner du her

 

Datoer og frister

25. februar er fristen for endringsforslag.

1. mars sendes alle innkomne forslag ut.

17.-19. mars skal arbeidsprogrammet vedtas av landsmøtet.

 

Programkomiteen

Programkomiteen har bestått av:
Snorre Valen (leder)
Astrid Tove Olsen
Eirik Faret Sakariassen
Ingrid Kielland
Per Botolf Maurseth
Sheida Sangtarash
Aksel Hagen
Sunniva Holmås Eidsvoll
Nicholas Wilkinson

 

Arbeidsgrupper

SV har nedsatt en rekke arbeidsgrupper innen ulike politikkområder, som foreslår ny politikk for partiet i forbindelse med programarbiedet. Under er deres arbeid.

Arbeidsgruppe for eldrepolitikk

Arbeidsgruppe for psykisk helse

Arbeidsgruppe for heldagsskolen

Arbeidsgruppe for forsvars- og sikkerhetspolitikk

Arbeidsgruppe for sekularisering

Arbeidsgruppe for det grønne skiftet

Arbeidsgruppe for delingsøkonomi

Arbeidsgruppe for mat- og landbrukspolitikk

Arbeidsgruppe for utviklingspolitikk og internasjonal rettferdighet

Arbeidsgruppe for lyntog

Diskusjonsnotat om «Karbonavgift til fordeling»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter