Prinsipprogramforslag

Prinsipprogrammet: Sosialisme på norskLast ned
Vedlegg, begrunnelse for dissensLast ned
Sosialisme på norsk: Word-fil uten linjenummereringLast ned

Under SVs landsmøte i mars 2023, skal vi vedta nytt prinsipprogram for vår organisasjon. Programmet inneholder prinsippene som ligger til grunn for SVs tankegods og syn på verden. Hva er vår forståelse av fellesskap, demokrati, natur, makt, frihet, mangfold, solidaritet, marked og sikkerhet? Med disse prinsippene analyseres sentrale samfunnsområder, og langsiktige mål og strategier legges.