open menu

Miljøpolitisk utvalg

SV er et miljøparti. En av de største utfordringene er hvordan vi raskt skal kutte utslipp i Norge. Miljøpolitisk utvalg skal bidra til politikkutvikling på dette og andre relevante felt.

Miljøpolitisk utvalg har ansvaret for at kontakten med miljøbevegelsen videreutvikles og for å legge til rette for at SV kan hjelpe denne med å få gjennomslag og oppmerksomhet rundt sine krav.

Miljøpolitisk utvalg skal også bidra til å utvikle det lokale miljøpolitiske arbeidet gjennom å bidra til å samle inn og dele gode historier, oppskrifter på hvordan vellykket arbeid har blitt organisert og tips til hvordan lokallagene kan jobbe med miljøspørsmål i lokalt.

Utvalget har også ansvar for å bidra til at det bygges nettverk av lokale og fylkesvise miljøgrupper i SV samt mellom folk som særlig jobber med eller interesserer seg for miljøpolitisk arbeid.

 

Ottar Michelsen (leder)
Mobil: 91555983
E-post: ottar.michelsen@trondheim.kommune.no


Bård Lahn
Mobil: 41445967
E-post: bard.lahn@gmail.com


Ingrid Opedal
Mobil: 90780534
E-post: ingrid.opedal@gmail.com


Jarle Brattespe
Mobil: 92409340
E-post: jarle@brattespe.com


Lisa Bjørnsdatter Helgason
Mobil: 41608772
E-post: lisabdatter@gmail.com


Ola Skaalvik Elvevold
Mobil: 41685031
E-post: ola.skaalvik.elvevold@gmail.com


Thomas Cottis
Mobil: 90559796
E-post: tcot@online.no


Åsmund Møll Frengstad
Mobil: 90503441
E-post: aasmund@frengstad.no

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter