open menu

Etnisk likestillingsutvalg

Etnisk likestillingsutvalg (ELU) er et rådgivende organ for sentralstyret, landsstyret, stortingsgruppa og SVs statsråder i saker knyttet til etnisk likestilling, innvandring, flyktning- og asylpolitikk.

  • Utvalget skal bidra med analyse og løsninger for å styrke. SVs evne til å gjennomføre og videreutvikle sin politikk for etnisk likestilling, samt trekke hele partiet med i arbeidet for å få gjennomført Soria Moria-erklæringens forpliktelser innenfor dette feltet.
  • Utvalget skal holde kontakt med organisasjoner og fagmiljøer innenfor sitt kompetanseområde, og bidra til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt.
  • Det er et viktig mål for SV å rekruttere og aktivisere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn, og å tilrettelegge partiets arbeid bedre for disse medlemmene. ELU skal spille en sentral rolle i dette arbeidet.

 

Leder for etnisk likestillingsutvalg

Marian Hussain

maabdihussein@gmail.com

 

Nytt utvalg velges på landsstyremøte 21. mai 2017.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter