open menu

Inkluderingsutvalget (Etnisk likestillingsutvalg)

Inkluderingsutvalget (Etnisk likestillingsutvalg) er et rådgivende organ for sentralstyret, landsstyret, stortingsgruppa og SVs statsråder i saker knyttet til etnisk likestilling, innvandring, flyktning- og asylpolitikk.

  • Utvalget skal bidra med analyse og løsninger for å styrke. SVs evne til å gjennomføre og videreutvikle sin politikk for etnisk likestilling, samt trekke hele partiet med i arbeidet for å få gjennomført Soria Moria-erklæringens forpliktelser innenfor dette feltet.
  • Utvalget skal holde kontakt med organisasjoner og fagmiljøer innenfor sitt kompetanseområde, og bidra til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt.
  • Det er et viktig mål for SV å rekruttere og aktivisere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn, og å tilrettelegge partiets arbeid bedre for disse medlemmene. Utvalget skal spille en sentral rolle i dette arbeidet.

 

Marian A. Hussein (leder)
Mobil: 92493720
E-post: maabdihussein@gmail.com


Charlotte Lysa

Mobil: 92068796
E-post: Charlottelysa@gmail.com


Hiam Al-Chirout

Mobil: 92686345
E-post: hiam_chirout@hotmail.com


Jane Vogt Evensen

Mobil: 92035623
E-post: janevev@gmail.com


Marry-Anne Karlsen

Mobil: 48108912
E-post: marry.karlsen@gmail.com


Mikkel Berg-Nordlie

Mobil:  48114648
E-post: misha.berg@gmail.com


Nisrin El Morabi

Mobil: 93822280
E-post: Nisrin.elmorabit@sv.no


Sadia Jabeen Iqbal
Mobil: 48241594
E-post: sadia.j.iqbal@gmail.com


Thee Yezen Alobaide
Mobil: 46933039
E-post: thee.yezen@gmail.com


Torgeir Selboe
Mobil: 41145458
E-post: torgeir.selboe@lofotkraft.net

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter