open menu

Utvalg

SVs utvalg består av SVere fra hele landet med spesiell fagekspertise. Utvalgene velges av SVs landsstyre for to år av gangen.

Mandat for utvalgene

Utvalgene skal bidra til debatt, kunnskapsspredning og utvikling av SVs politikk. Utvalgene består av folk med interesse og fagkompetanse innenfor de aktuelle fagfeltene.

Utvalgene skal

  • Bistå med kunnskapsutvikling, analyser og politikkutvikling og være rådgivende organer for sentralstyret, landsstyret, folkevalgte og stortingsgruppa.
  • Bidra til debatt og organisatorisk arbeid på sine felt og spre kunnskap og engasjement i partiorganisasjonen gjennom å bistå partiet med skolering.
  • Knytte til seg ressurspersoner på sitt felt  og være en inngangsport for personer med ulik kompetanse til partiet
  • Holde kontakt med relevante miljøer, organisasjoner og fagpersoner på sitt fagområde

Utvalgene skal i sin helhet utgjøre et mangfold i kjønn, alder, geografisk tilhørighet og bakgrunn. Utvalgsmedlemmene velges for to år av gangen og det skal være rotasjon blant medlemmene.

Sentralstyret følger opp utvalgene. Utvalgene legger årlig fram arbeidsplaner for sentralstyret. Utvalgsleder møter i sentralstyret for å drøfte aktuelle saker ved behov og sentralstyret kan komme tilbake med konkrete bestillinger til utvalgene.

 

Internasjonalt utvalg

Kvinnepolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg

Faglig utvalg

Etnisk likestillingsutvalg

EU/EØS-utvalg

LHBT-nettverket

Kulturpolitisk nettverk

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter