open menu

Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Det velges av landsmøtet for to år av gangen, og består av leder, to nestledere, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leder, SU-leder og fem øvrige medlemmer.

Spørsmål og henvendelser om sentralstyrets arbeid kan rettes til Endre Flatmo (47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no )

Medlemmer

Uttalelser

Sentralstyrets møter 2020

Mandag 6. januar
Mandag 3. februar
Mandag 24. februar
Mandag 16. mars
Mandag 20. april
Mandag 25. mai
Mandag 15. juni
Mandag 17. august
Mandag 7. september
Mandag 5. oktober
Mandag 26. oktober
Mandag 9. november
Mandag 7. desember

2021

Mandag 4. januar
Mandag 25. januar
Mandag 15. februar
Tirsdag 9. mars
Mandag 29. mars
Mandag 12. april

Sentralstyret vil i tillegg møtes etter behov. Møtene varer fra 15.15-18.00. Møtene er lukket for pressen.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter