open menu

Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Det velges av landsmøtet for to år av gangen, og består av leder, to nestledere, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leder, SU-leder og fem øvrige medlemmer.

Spørsmål og henvendelser om sentralstyrets arbeid kan rettes til Marthe Høyer (97 97 08 24 eller marthe.hoyer@sv.no )

 

Medlemmer

 

Uttalelser

 

Sentralstyrets møter våren 2017

6.mars
27.mars
24.april
8.mai
29.mai
16.-19. juni – Sentralstyresamling

Sentralstyret vil i tillegg møtes etter behov.
Møtene varer fra 15.15-18.00.
Møtene er lukket for pressen.

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter