open menu

Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Det velges av landsmøtet for to år av gangen, og består av leder, to nestledere, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leder, SU-leder og fem øvrige medlemmer.

Spørsmål og henvendelser om sentralstyrets arbeid kan rettes til Endre Flatmo (47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no )

Medlemmer

Uttalelser

Sentralstyrets møter 2019

Mandag 7. januar
Mandag 28. januar
Mandag 11. februar
Mandag 4. mars
Mandag 25. mars
Mandag 13. mai
Mandag 17. juni
Mandag 19. august
Onsdag 11. september
Mandag 16. september
Mandag 7. oktober
Mandag 28. oktober
Mandag 11. november
Mandag 9. desember

Mandag 6. januar 2020

Sentralstyret vil i tillegg møtes etter behov. Møtene varer fra 15.15-18.00. Møtene er lukket for pressen.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter