open menu

Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Det velges av landsmøtet for to år av gangen, og består av leder, to nestledere, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leder, SU-leder og fem øvrige medlemmer.

Spørsmål og henvendelser om sentralstyrets arbeid kan rettes til Marthe Høyer (97 97 08 24 eller marthe.hoyer@sv.no )

 

Medlemmer

 

Uttalelser

 

Sentralstyrets møter høsten 2016:

22. august
29. august
19. september
17. oktober
31. oktober
21. november

Sentralstyret vil i tillegg møtes etter behov.
Møtene varer fra 15.15-18.00.
Møtene er lukket for pressen.

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter