open menu

Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Det velges av landsmøtet for to år av gangen, og består av leder, to nestledere, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leder, SU-leder og fem øvrige medlemmer.

Spørsmål og henvendelser om sentralstyrets arbeid kan rettes til Endre Flatmo (47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no )

 

Medlemmer

 

Uttalelser

 

Sentralstyrets møter 2017-2018

Sentralstyrets møter:

2018

Mandag 10. september
Mandag 8. oktober
Mandag 22. oktober
Mandag 12. november
Mandag 10. desember
Mandag 7. januar 2019
Sentralstyret vil i tillegg møtes etter behov.
Møtene varer fra 15.15-18.00.
Møtene er lukket for pressen.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter