Torgeir Knag Fylkesnes

Nestleiar i SV, Stortingsrepresentant og 1. kandidat for Troms valkrins

Medlem av Næringskomiteen
Epost: Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no