open menu

Styrets forslag til bydelsprogram 2019-2023

Styret har utarbeidet forslag til nytt program for perioden 2019-2023. Dette skal vedtas på årsmøtet i februar, og sendes nå ut til medlemmene for innspill og forslag. Program 2019-2023 – endelig fra styret 080119

Styret har utarbeidet forslag til nytt program for perioden 2019-2023. Dette skal vedtas på årsmøtet i februar, og sendes nå ut til medlemmene for innspill og forslag. Program 2019-2023 – endelig fra styret 080119

Del dette