open menu

Oslo SV mener


Oslo SVs Program 2019-2023

Lokale programmer

SV arbeider for sterke fellesskap, små forskjeller, og en grønnere og bedre hverdag.

Del godene

Samfunn med små forskjeller er gode samfunn for alle. Økonomisk likhet handler ikke bare om fordelingen av penger, men om hvem som har makt i samfunnet. Når formue konsentreres til en liten gruppe, vil denne gruppen også få større makt i samfunnet. Økonomisk likhet handler derfor om demokratiet.

SV vil ha:

  • En omfordeling over skatteseddelen: Mer skatt på formue, utbytte, eiendom og høye inntekter, og mindre skatt for  folk med vanlige og lave inntekter. Barnetrygden økes slik at færre unger vokser opp i fattigdom
  • Bolig til alle. Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. Da må kommuner og stat ta en mer aktiv rolle i boligmarkedet. Det må bli enklere for folk flest å komme inn på boligmarkedet , men mindre lukrativt for boligspekulanter å utnytte det . SV vil ha en sosial boligpolitikk slik at folk med vanlige inntekter kan eie boligen de bor i, og et rettferdig leiemarked.
  • Den beste felles velferden. En felles velferd der alle har den samme friheten til en trygg og verdig omsorg gjennom hele livet, uansett hvor de bor og hvor mye de tjener. Fellesskapets penger skal gå til felles velferd, ikke til skatteparadis og privat profitt for eiere av store kommersielle selskap.
  • Et trygt arbeidsliv. Et organisert arbeidsliv, med en sterk arbeidsmiljølov, der faste og hele stillinger er hovedregelen

Kun nullutslipp er godt nok

SV kjemper for en miljøvennlig og triveligere hverdag. I Oslo viser SV i byråd at det er fullt mulig å kutte klimagassutslipp drastisk og samtidig skape en bedre by. Vi er stolt over at Oslo er blitt Europas miljøhovedstad.  Vi håper å få deg med på laget for å skape et klimavennlig nullutslippssamfunn der luften er ren å puste i, og der vi tar vare på vår fantastiske natur.

SV vil ha:

  • Utslippsfri transport. Mer kollektivtransport og gang- og sykkel, ikke nye motorveier. T-bane til Grünerløkka og Bislett, trikk over Tonsenhagen og utbygging av Ahus-banen. Lyntog mellom de store byene, ikke ny rullebane på Gardermoen.
  • Fornybar fremtid. Fossilfrie og energismarte bygg, et fossilfritt oljefond og et oljefritt nord. SV svikter aldri Lofoten, Vesterålen og Senja
  • Hverdagsnatur. Marka for alle og en ny nasjonalpark i Østmarka

Framtidsskolen 

En god barndom varer hele livet. SV jobber for en mer praktisk, variert og litt lengre skoledag. Sammen kan vi skape en bedre skoledag som jevner ut forskjeller, bidrar til god integrering, og bygger fellesskap i nærmiljøet. Heldagsskolen betyr ikke at barna skal være lengre på skolen, men å heve kvaliteten på tiden de allerede tilbringer på skolen. Heldagsskolen er framtidens viktigste reform for økt kunnskap, sosial utjevning og god folkehelse.

SV vil ha:

  • Flere lærere og mindre elevgrupper. Minimum én lærer per 15 elever i 1. til 4. trinn og én lærer per 20 elever i øvrige trinn.
  • Utvidet skoledag. Et gratis tilbud hele dagen med mer fysisk aktivitet, praktisk arbeid og lekser på skolen. I Oslo har vi innført gratis AKS i en rekke bydeler.
  • Mer tid til elevene. Mer tillit til lærerne og mindre byråkrati og målstyring.

Andre lenker

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter