open menu

SV i Byrådet

Byråd for oppvekst og kunnskap
Inga Marte Thorkildsen
Telefon forværelse: 23 46 14 76
E-post: ingamarte.thorkildsen@oslo.kommune.no

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold
Omar Samy Gamal
Telefon forværelse: 21 80 21 80
E-post: omar.gamal@oslobystyre.no

Henvendelser til byrådene bør rettes til forværelset eller en av byrådssekretærene. Invitasjoner til arrangementer i regi av SV og henvendelser om politiske saker som haster rettes til Anna Tresse eller Åsmund Strand Johansen. Invitasjoner til andre arrangementer sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no, fortrinnsvis med minst 2 ukers varsel.

Byrådssekretær (oppvekst og kunnskap)
Tarjei Helland
Mobil: 976 85 690
E-post: tarjei.helland@oslo.kommune.no

Byrådssekretær (oppvekst og kunnskap)
Kristian Takvam Kindt
Mobil: 951 09 246

Byrådssekretær (arbeid, sosiale tjenester og mangfold)
Åsmund Strand Johansen
Mobil: 416 10 703
E-post: asj@oslo.kommune.no

Byrådssekretær (arbeid, sosiale tjenester og mangfold)
Anna Tresse
Mobil: 454 50 111
E-post: anna.tresse@oslo.kommune.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter