open menu

Politiske grupper i Oslo SV

For å kunne utnytte den bredden av kompetanse vi har i partiet og inkludere flere medlemmer i politikkutvikling og skolering har fylkesstyret satt ned en rekke politiske grupper på viktige fagfelt. Alle gruppene er åpne for medlemmer.

Er du interessert i å delta i en av disse gruppene er det bare å ta kontakt med Oslo SV på oslo@sv.no.

Åpne grupper:

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter