open menu

Petter Eide

KAMERATER I OSLO SV

I SV har vi har en sterk drivkraft for å arbeide for rettighetene til folk i andre land. Et visjonært mål for vår moderne sosialisme er at alle skal like gode rettigheter og muligheter som oss i Norge. Solidaritet handler om arbeide for fred, feminisme og klassesolidaritet – SV skal strekke hender, hode og blikk langt utover våre egne grenser.

Internasjonal politikk er mitt spesialområde. Jeg vil på Stortinget for å styrke SV som Norges viktigste parti for internasjonal solidaritet. I de periodene SV har hatt fokus på internasjonale spørsmål har partiet også hatt stor oppslutning. Motstanden mot EU på 1970 tallet bragte SV til store høyder. Og våren 2003 etter USAs okkupasjonen av Irak, var SV på mange målinger Norges største parti. SVerne er kloke og reflekterte. Vi velger ikke parti bare for å sikre personlig gevinst; vi velger parti utfra hva vi tror er best også for andre. Dette er solidaritet. Derfor er kampen for fred, menneskerettigheter og fattigdom viktig for mange velgere som vurderer å stemme på oss.

Jeg har i mange år arbeidet med slike spørsmål; med Europaspørsmål i Nei til EU, med menneskerettigheter som generalsekretær i Amnesty og med utvikling og nødhjelp som generalsekretær i Care og Norsk Folkehjelp. Jeg har reist i nesten 100 land og sett hvordan en styrtrik mikroskopisk elite velter seg i luksus på bekostning av en befolkning i stor fattigdom.

Jeg har bodd og arbeidet to år i Pakistan for Kirkens Nødhjelp. Her møtte jeg kvinner som lærte meg hvorfor Pakistan er ett av de farligste landene i verden for kvinner. Her møtte jeg familier som hadde mistet alt de eide i flom. Jeg møtte jeg barn som måtte jobbe som slaver på mursteinsfabrikker i stedet for å gå på skole.  Det er SVs plikt å bidra til å forandre slike forhold.

I Norge, og i Oslo spesielt, berøres mange politikkområder av internasjonale spørsmål. Vi lever ikke i et vakuum. Det ble spesielt tydelig da flere tusen flyktninger skulle tas hånd om i byen vår i 2015.  Selv om flyktningene som kommer til Europa i dag er like mange som i fjor, har vi nå en regjering som lukker Norge for flyktninger og asylsøkere fra krigsområder, istedenfor å bidra solidarisk med andre europeiske land. Dette gjør meg opprørt. Denne fiendtlige holdningen til flyktninger gir næring til diskriminerende holdninger som spesielt rammer våre muslimske innvandrere.  I Amnesty og Norsk Folkehjelp arbeidet jeg mye med å sikre rettighetene til flyktninger og asylsøkere.

Jeg startet min SV- tilværelse da Del Godene var slagordet. Slagordet minner oss på viktigheten av å bekjempe sosial og økonomisk ulikhet både i Norge, mellom Nord og Sør i verden, og innad i fattige land. Kampen mot stigende ulikhet er et rettighetsspørsmål; det handler om å bekjempe strukturer som holder mennesker i fattigdom. I Norge rammes få, men likevel for mange. I mange land i Sør holdes millionene nede. SV skal være partiet som eier debatten og løsningene om sosial og økonomisk utjamning – både i Oslo, i Norge og i verden.

 

Hvem er jeg:

57 år, to voksne barn, opprinnelig fra Skedsmo og har bodd i Grünerløkka bydel siden 1987.

Utdannelse: Lærerutdanning og hovedfag i sosialantropologi.

Arbeid: Jeg arbeider nå i Conow kompetansesenter for internasjonale relasjoner hvor jeg rådgir virksomheter om menneskerettigheter, freds- og sikkerhetspolitikk og bistand. Tidligere har jeg jobbet som generalsekretær i Amnesty, Care Norge og Norsk Folkehjelp. Jeg har vært politisk sekretær på SVs partikontor i fire år, der var jeg også klubbleder for de ansatte. Jeg har vært informasjonssjef i «Nei til EU», og har jobbet som lærer i grunnskolen, hvor jeg var klubbleder under den langvarige lærerstreiken i 1986.

SV- CV: Jeg har vært medlem i SV siden 1983 og hatt flere lokale verv i Lørenskog SV og Akershus SV, før jeg ble ansatt på partikontoret i 1986 som politisk sekretær. Jeg har sittet i ulike styrer i SV,  flere år i fylkesstyret til Oslo SV, jeg var nestleder i 1991-93. I 2011 var jeg også leder av SVs internasjonale utvalg.

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter