open menu

Østensjø SV

Østensjø SV vil at bydelen vår skal være en bydel for de mange. Vi i Østensjø SV jobber for at barn og unge skal ha gode møteplasser både i og utenfor skoletid, at arbeidsplassene våre skal være trygge og gode å gå til. Vi vil det skal være trygt og ferdes i hele bydelen, som fotgjenger, syklist, eller som bruker av annen transport. Med nær beliggenhet til Østmarka og Østensjøvannet, er vi også opptatt av å bevare det biologiske mangfoldet som finnes i bydelen vår.

Østensjø SV er ledet av Ann Nordal og representert i bydelsutvalget med én representant, Hanne Eldby.

SVs valgliste i bydel Østensjø i 2019:

1. Hanne Eldby
2. Steinar Fuglevaag
3. Ann Nordal
4. Håkon Dreyer
5. Raifeh Albahleh
6. Martine Smerud
7. Vegard Løvå
8. Susana Escobar
9. Ivar Melby
10. Tone Salthe
11. Kjell Emil Granå
12. Edna Thomassen
13. Lars Bjarne Kristoffersen
14. Åsne Skjelbred Refsdal
15. Tom Rellsve

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter