open menu

Bjerke SV

Bjerke SV jobber for en grønnere og mer rettferdig bydel. Et Bjerke hvor det er godt å vokse opp, leve og bli gammel, og hvor alle slags mennesker kan føle seg hjemme. I dag stenges for mange ute på grunn av fattigdom. Samtidig plages mange med forurensing og støy.

Vi vil ha gode, grønne nabolag i Bjerke, hvor man kan leve trygge liv med alt det man trenger i hverdagen. Barnehager, skoler, helsetilbud, turområder og lekeplasser skal finnes i gangavstand fra der man bor.

Bjerke SV er ledet av Ola Wolff Elvevold og har én representant i bydelsutvalget, Geirmund Jor.

SVs valgliste i bydel Bjerke i 2019:

1. Hans Vold Husum
2. Siv Marit Lethigangas
3. Bjarne Kristoffersen
4. Nadya Tahir
5. Hilde Borgen
6. Arild Holland
7. Oda Sjøvoll
8. Håvard Pedersen
9. Line Gaare Paulsen
10. Espen Thorud
11. Balwinder Kaur
12. Maria Lind Kvanmo
13. Aksel Flack
14. Mariane Sandholt
15. Esmaeil Akbari
16. Charlotte Smith Systad

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter