open menu

Folkevalgtsamling 30.11 2019

Oslo SV inviterer nye og gamle folkevalgte – og andre interesserte – til en samling på Rådhuset 30. november fra kl 10:00-18:00

Påmelding her innen 27.11.

Program

09.30   Kaffe og registrering.

10.00   Velkommen ved leder Sunniva Holmås Eidsvoll. Presentasjonsrunde.

10.10   Kræsjkurs i Oslo kommune og rollen som folkevalgt. Hvordan er kommunen organisert. Og hvordan få mest ut av rollen som folkevalgt?
Innledning ved Sunniva Holmås Eidsvoll

11.00   Lobbykurs: SV sitter med makten – hvordan skal vi forholde oss til og nyttiggjøre oss grupper rundt oss som vil påvirke.
Innledning ved Unni Berge

12.00    Lunsj

12.30    Budsjettarbeid! For en rødere og grønnere bydel.
Innledning ved Tore Ludt.

13.20   Miljøbevegelsen og SV: Hva kan vi få til sammen?
Innledning ved Lars Haltbrekken.

14.10 Fagbevegelse og SV: Hva kan vi få til sammen?
Innledning ved Karianne Hansen Heien.

15:00   Pause med frukt og kake

Vi deler oss i to:

15.15   Ny folkevalgt: Hva skjer? Innføring i regler, muligheter, finne informasjon, følge saksgang.              
To parallelle spor: Innledninger ved BU Gry Bruland Larsen for BU og Sunniva Holmås Eidsvoll for Bystyret

Tilbake til plemumssalen:

16.15    En sak fra A til Å: Hvordan utarbeide, fremme og få gjennomslag for politiske saker?
Innledning ved Bjarne Kristoffersen. Spørsmål og debatt.

17.00    Avslutning. Vi bestiller bord et sted i nærheten dersom det er stemning for det.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter