open menu

Byrådserklæringen

Oslo SV er et sosialistisk og feministisk parti som kjemper for rettferdighet, demokrati, miljø og omfordeling.

Oslo SV vil ha en aktiv kommune med velferdsordninger tilpasset befolkningens behov. Dette forutsetter et levende lokaldemokrati hvor alle får gi uttrykk for hva slags by vi ønsker, en styrket kommuneøkonomi og en effektiv styring av tjenesteproduksjonen. Oslo SV vil at kommunen skal ha et kontinuerlig samarbeid med de ansatte i kommunen for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet. Vi vil få bort unødvendig byråkrati og ineffektive ledelsesstrukturer og sier nei til privatisering av kommunale tjenester.

SV har inngått i et byrådssamarbeid sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne. Bystyret ble konstituert 21. oktober 2015, med SVs Marianne Borgen som ordfører. Du finner byrådserlæringen her: Byraadserklaering-web

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter