open menu

Endelig innstilling til stortingsliste for Oslo SV

Nominasjonskomiteen innstiller Kari Elisabeth Kaski på topp, Marian Hussein på andreplass og er delt på tredjeplassen.

– Vi er stolte over å foreslå et lag som er klare for å vinne valget for SV i Oslo, og gleder oss til å presentere innstillingen på nominasjonsmøtet 30. november, sier nominasjonskomiteens leder Andreas Borud.

I september og oktober avholdt alle lokallag i Oslo SV møter om førsteutkastet til stortingsliste. Nå har nominasjonskomiteen oppdatert sin innstilling.

Kaski på topp, Hussein nummer to

På topp innstiller komiteen fortsatt enstemmig på Kari Elisabeth Kaski. 

– Kari Elisabeth har unison støtte i fylkeslaget og har gjennom fire år på Stortinget vært en pådriver for klima og miljø og en viktig stemme i debatten om fordeling. Kari Elisabeth er både en av SVs tydeligste nasjonale profiler og en viktig stemme for Oslo-politikken, sier Borud.

På andreplassen innstiller komiteen enstemmig på Marian Hussein. 

– I vårt første forslag var komiteen delt på andreplassen. Det var fordi årsmøtet hadde vedtatt at komiteen skulle foreslå en liste med annenhver kvinne og mann. Lokallagene var tydelige i høringsrunden og har ønsket Marian Hussein på andreplass. Det har vi også samlet oss om, sier Borud.

Delt innstilling på tredjeplass

På tredjeplass er komiteen delt: Et flertall på fire (Borud, Wergeland, Antonsen og Asefaw) innstiller på Andreas Sjalg Unneland. Et mindretall på to (Dønhaug og Schjødt) innstiller på Petter Eide. 

Begrunnelse for flertallets innstilling:

Andreas Sjalg Unneland står for en radikal fordelingspolitikk, en utålmodig miljøpolitikk, og har et bankende hjerte for Palestina og fagbevegelsen. Som tidligere leder for Sosialistisk Ungdom, folkevalgt, studentleder og mer, har han vist seg kunnskapsrik, engasjerende og lyttende. Andreas har gjennomføringskraft og stor kapasitet. Han er debattsterk, setter seg raskt inn i nye saker og har god politisk og sosialistisk teft. Andreas er tilstede i møte med velgere og medlemmer, treffer folk på likefot og evner å forene hverdagslige erfaringer med politikk. Målt i stemmetall hadde Andreas betydelig støtte i lokallagenes høringsrunde.

Begrunnelse for mindretallets innstilling:

Petter Eide er særlig opptatt av internasjonal politikk, global solidaritet, menneskerettigheter, kriminalomsorg og rusomsorg. Petter Eide har vært stortingsrepresentant for Oslo SV siden 2017 og er medlem av justiskomiteen. Petter er utdannet lærer og har hovedfag i sosialantropologi. Han har bred erfaring og har vært generalsekretær i blant annet Amnesty Norge og i Norsk Folkehjelp. I partiet har han vært politisk sekretær og leder av partiets internasjonale utvalg. Mindretallet har lyttet til tilbakemeldingene fra lokallagene, hvor et flertall ønsker Petter enten på andre eller tredjeplass. Petter vil bidra til større mangfold på lista.

I lokallagenes høringsrunde fikk Andreas Sjalg Unneland flertall for å stå på andreplass i ett lokallag og tredjeplass i fire lag. Petter Eide flertall for å stå på andreplass i fire lag og tredjeplass i fem lag. I ett lag var det stemmelikhet mellom de to.

Komiteens innstilling på de øvrige plassene er uendret. 

– Vår jobb som nominasjonskomité har vært å anbefale hvem som skal representere Oslo SV i stortingsvalget til neste år ut fra mandatet årsmøtet vedtok. Vi har vurdert over 80 navn, gjennomført intervjuer med 35 kandidater og fått innspill på høringsutkastet fra 16 lokallag. Nå er det medlemmene i Oslo SV som bestemmer på nominasjonsmøtet 30. november, avslutter Borud.

Nominasjonskomiteens innstilling

Komiteen innstiller på følgende valgliste for Oslo SV i stortingsvalget i 2021:

 1. Kari Elisabeth Kaski
 2. Marian Hussein
 3. Delt innstilling: 
  • Andreas Sjalg Unneland (Borud, Wergeland, Antonsen, Asefaw)
  • Petter Eide (Dønhaug, Schjødt)
 4. Cato Brunvand Ellingsen
 5. Stina Baarne Hassel
 6. Assad Nasir
 7. Gunnell Sandanger
 8. Vegard Kjendsli
 9. Mina Jørgensen Bergem
 10. Hans Ole Rian
 11. Sadia Jabeen Iqbal
 12. Erlend Tynning Larsen
 13. Nadya Tahir
 14. Aslak Syse
 15. Camilla Aase
 16. Kenneth Arctander Johansen
 17. Inga Marie Nymo Riseth
 18. Jan Olav Andersen
 19. Sulaksana Sivapatham
 20. Mikkel Berg-Nordlie
 21. Kirsten Helene Teige
 22. Steinar Fuglevaag
 23. Henriette Felix
 24. Arun Ghosh
 25. Gro Standnes
 26. Knut Kjeldstadli

Nominasjonskomiteen ble valgt på årsmøtet i Oslo SV og består av Andreas Borud (leder), Ingrid Wergeland (Grünerløkka), Trine Dønhaug (Søndre Nordstrand), Stian Amadeus Antonsen (Gamle Oslo), Thea Schjøtt (Nordre Aker) og Meaza Asefaw (SU). Alejandro Decap (Grorud) ble valgt på årsmøtet, men trakk seg fra komiteen før den leverte sitt førsteutkast i september.

Pressehenvendelser:

 • Andreas Borud, leder i nominasjonskomiteen, tlf 915 97 704
 • Trine Dønhaug, kontaktperson mindretallets innstilling, tlf 481 75 523
 • Jens Aas-Hansen, pressekontakt, tlf 470 16 450

Presentasjon av topp 10

1. Kari Elisabeth Kaski, Bjerke

Kari Elisabeth (33) bor på Veitvet og er stortingsrepresentant for SV og finanspolitisk talsperson i SVs stortingsgruppe. Hun har lang fartstid fra miljøbevegelsen, har sittet i sentralstyret i Natur og Ungdom, og vært nestleder og politisk ansvarlig i ZERO. Hun har tidligere vært partisekretær i SV.

Jeg er utrolig glad for å være innstilt på topp på Oslo SVs stortingsliste! Jeg gleder meg til valgkampen, og å jobbe for å få fire inn på Stortinget fra Oslo SV og et nytt rødgrønt flertall. Det trengs for å nå klimamålene og for å få ned de økonomiske forskjellene.

Kari Elisabeth Kaski

2. Marian Hussein, Gamle Oslo 

Marian (34) er vernepleier. Hun er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner. Hun har blant annet jobbet som pleieassistent, miljøterapeut, forskningsassistent, i førstelinjen i NAV og barnevernstjenesten. Hun har møtt som vara på Stortinget i inneværende periode, leder SVs inkluderingsutvalg, har sittet i bydelsutvalget i Gamle Oslo og sitter i SVs programkomité. 

Den viktigste saken er arbeid til alle. Arbeidsledigheten i noen bydeler i Oslo var svært høy før korona og jeg frykter at den biter seg fast. Jeg vil kjempe for at mennesker i Oslo får en reell mulighet til å komme i trygge faste jobber og en bolig å bo i. Uten jobb er det vanskelig å leve et godt liv og planlegge en framtid.

Marian Hussein

3. Flertallets innstilling: Andreas Sjalg Unneland, Grünerløkka

Andreas (26) er jus-student og har nylig gått av som leder i Sosialistisk ungdom etter å ha sittet i to år. Han er fra Sotra utenfor Bergen og har sittet i kommunestyret for SV i Fjell kommune. Han sitter i SVs programkomité og har hatt en rekke andre politiske verv. 

Skal vi virkelig gjøre noe med de økende økonomiske forskjellene i Norge må vi ta kontrollen over et boligmarked som har løpt løpsk altfor lenge. Bolig er noe å bo i – ikke spekulere i. Jeg vil være en tydelig stemme for mer sosialisme, mer rettferdighet, rett og slett mer SV.

Andreas Sjalg Unneland

3. Mindretallet innstilling: Petter Eide, Gamle Oslo

Petter (61) har vært stortingsrepresentant for Oslo SV siden 2017. Han er utdannet lærer og har hovedfag i sosialantropologi. Tidligere har han vært generalsekretær i Amnesty Norge, i Care Norge og i Norsk Folkehjelp. Han har også jobbet med kommunikasjon i flere selskaper. I partiet har han vært politisk sekretær og leder av internasjonalt utvalg. 

På Stortinget vil jeg fortsette å jobbe for menneskerettigheter, i Norge og i verden. SV skal beskytte ofre for krig, fangenskap, tortur, vold og voldtekt, et parti for solidaritet med utsatte grupper. Valgkampen blir hard. Oslo SV trenger stortingsrepresentanter som kjenner byen og lagene godt. Skal vi vinne trenger vi kandidater som representerer kjønn, alder og bakgrunn som snakker til store velgergrupper. 

Petter Eide

4. Cato Brunvand Ellingsen, Søndre Nordstrand 

Cato (48) jobber med utvikling av tjenester for mennesker med utviklingshemming og er vernepleier med master i habilitering. Han har vært tillitsvalgt og ansatt i Fellesorganisasjonen (FO). Han er SVs representant i rådet for personer med funksjonsvariasjon, og var en av initiativtakerne bak SVs funkisnettverk. Han har startet og er entusiastisk trener for et jentefotballag på Bjørndal.

Sammen er det fineste ordet som finnes. Funkisbevegelsen slagord «Ingenting om oss, uten oss» er en viktig rettesnor for fremtidens politikkutvikling. Sammen med ungdommen i gatene oppnår vi et grønnere Norge, sammen med fagfolk og folk skal vi reformere velferdssamfunnet, sammen med bevegelsene skal vi utvikle en politikk for fremtiden. Sammen vinner vi valget neste år.

Cato Brunvand Ellingsen

5. Stina Baarne Hassel, Gamle Oslo

Stina (40) er leder av NTL Forsvar og har jobbet som seniorkonsulent ved Forsvarets høgskole. Hun har master i rettsvitenskap med fordypning i internasjonal rett og master i fred- og konfliktstudier fra Universitet i Oslo. Stina er opptatt av å styrke det fagligpolitiske samarbeidet. 

Den neste store arbeidslivsreformen er å innføre en 6-timers normalarbeidsdag. Det vil gi arbeid til flere, mer tid til venner, familie og frivillig arbeid for alle og gjøre det enklere for flere å stå et helt yrkesliv i en fysisk tung jobb

Stina Baarne Hassel

6. Assad Nasir, Alna

Assad (35) er lærer på Mailand videregående skole i Lørenskog. Han har skrevet flere bøker og har vært journalist og spaltist i blant annet Utrop. Han er vara til Oslo bystyre, og sitter i flerkulturelt utvalg Norske Pen. Han har vært aktiv i Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk. 

Vi må ha en skole og oppvekstpolitikk som inkluderer alle, så barn og unge skal føle både begeistring og mestring, bygge fellesskap for livet. En skole på barnas premisser rett og slett. Like muligheter til alle betyr også mindre forskjeller i samfunnet.

Assad Nasir

7. Gunnell Sandanger, Alna

Gunnell (45) er senior kommunikasjonsrådgiver i Cicero Senter for klimaforskning og har tung erfaring fra miljøbevegelsen. Hun sitter i Oslo SVs fylkesstyre og har tidligere vært styremedlem i Alna SV, medlem av SVs miljøpolitiske utvalg og hatt flere lokalpolitiske verv. 

8. Vegard Kjendsli, Nordstrand

Vegard (41) er seniorrådgiver i Utdanningsforbundet og har tidligere vært lærer ved fengselsundervisningen i Oslo. Han sitter i bydelsutvalget i Nordstrand og er tidligere leder av Nordstrand SV. Han er engasjert i tillitsreform i utdanning, justispolitikk og fredsarbeid. 

9. Mina Jørgensen Bergem, Gamle Oslo

Mina (20) er fra Søndre Nordstrand. Hun studerer sykepleie, og har tidligere vært leder av både Østkanten og Oslo SU. Hun sitter i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom og er engasjert miljøaktivist og feminist. Hun var russepresident på Oslo katedralskole.  

10. Hans Ole Rian, Sagene

Hans Ole (52) er forbundsleder i LO-forbundet Creo, Norges største kunstnerorganisasjon. Han har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim, samt studert dirigering og kulturadministrasjon. Han ledet arbeidet med rapporten «Kulturskoleløftet – kulturskole for alle» i 2010. Han har flere verv i norsk kunst- og kulturliv.

Del dette