open menu

Repskapsmøte på youtube

Oslo SV avholdt et digitalt repskapsmøte 19. mai kl 18:00 om den politiske situasjonen i Oslo og debatten om ny inntaksordning til videregående skoler.

Det var kun delegater og andre medlemmer som har bedt særskilt om å få talerett som fikk delta inne på zoom-møtet – men alle andre kunne se møtet live på youtube.

Se innledning om arbeidet med ny inntaksordning i videregående skole, ved byrådssekretær Tarjei Helland.

En av hovedsakene på møtet var en oppdatering på den politiske situasjonen i Oslo. Her fikk vi korte innledninger om hvilke utfordringer Oslo står overfor som en følge av koronaepidemien ved Ordfører Marianne Borgen, våre to byråder Inga Marte Thorkildsen og Omar Gamal, samt stortingsrepresentant fra Oslo Kari Elisabeth Kaski.

Dernest fikk vi en innledning om inntaksutvalgets forslag til ulike modeller for opptak til videregående skole, med påfølgende debatt.

Du finner utvalgets rapport og alle øvrige sakspapirer her

Del dette