open menu

AVLYST: Tillitsvalgtskolering

Sitter du i et lokallagsstyre i et av Oslo SVs 16 lokallag? Eller kunne du tenke deg å gjøre det i fremtiden? Da er du hjertelig velkommen på tillitsvalgtskolering i Oslo SV 21. mars på Rådhuset.

Tillitsvalgtskoleringen er utsatt på ubestemt tid – enten til høsten eller senere i vår dersom situasjonen skulle endre seg.

 • TID: 21. mars kl 10:00-15:00
 • STED: Oslo Rådhus
 • PÅMELDING: Klikk her.

PROGRAM

Kapitlene i parentes henvise til Lokallagshåndboken som du finner her. Den blir også delt ut på møtet.

Plenum: Det store Auditoriet

10:00   Velkommen

 • Gjennomgang av dagens program
 • Presentasjonsrunde

10:30   Oslo-politikken på kommune- og bydelsnivå v/ Sunniva Holmås Eidsvoll

11:00   Brandmaster og Zetkin v/ Henriett Røed

 • Hvordan bruker vi Zetkin til å mobilisere aktivister
 • Løpesedler og facebook-annonser i Brandmaster

11:30   Trygge møteplasser, partikultur og rollen som tillitsvalgt v/ Kari Elisabeth Kaski

12:00   Lunsj (vi bestiller mat).

12:30   Sosiale medier og annet mediearbeid v/ Jens Aas-Hansen (kap 5)

 • Selg inn saker til bydelsavisen
 • Hvordan lykkes med sosiale medier

13:15   Parallelle spor

Velg én av tre grupper, så bytter vi halvveis slik at alle får med seg to workshops.

A.      Medlemsregister, regnskap og økonomi v/ Ane Fidjestøl

(kap 4 og 8)

Målgruppe: leder, medlemsansvarlig og kasserere

 • Hvordan føre regnskap
 • Tips til å samle inn penger til lokallaget
 • Hva kan medlemsregisteret brukes til?
 • Personvernansvar
 • Medlemspleie

B.      Praktisk lokallagsarbeid v/ Nils-Erik Flatø (kap 2, 3 og 4)

Målgruppe: Alle

 • Tips og triks
 • Hvordan lage gode medlemsmøter og arrangementer
 • Hvordan få flere aktive medlemmer i lokallaget

C.      Møteledelse, tale og debatteknikk v/ Heikki Holmås (basert på Einar Gerhardsens «Tillitsmannen»)

Målgruppe: Lokallagsledere, alle

 • Møtelederskolering
 • Tale og debatteknikk

14:00   Pause med frukt / kake

14:10   Gruppene bytter fortsetter en bolk til

14:55   Avslutning i plenum.

Del dette