open menu

Innkalling til årsmøte i Oslo SV

Alle medlemmer er velkommen til Oslo SVs årsmøte i skuddårshelgen. Kun delegater har stemmerett, men øvrige medlemmer inviteres til å få med seg innledninger med Audun Lysbakken, Inga Marte Thorkildsen, Omar Gamal, Sunniva Holmås Eidsvoll og Marianne Borgen.

Det innkalles med dette til årsmøte i Oslo SV. Årsmøtet blir avholdt lørdag 29.2. og søndag 1. mars 2020, i Hagegata 23 på Tøyen. Møtet starter kl. 10.00 begge dager med innsjekk fra kl. 09.30.

Frist for å fremme forslag til uttalelser var 4. februar.

Du finner alle sakspapirer på denne nettsiden .

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, og alle har tale- og forslagsrett. Det er imidlertid kun delegater som har stemmerett. Ta kontakt med ditt lokallag dersom du vil være delegat.

Hovedsaker

I år er det uttalelser på SVs byrådsområder som er hovedsaker på årsmøtet: Lørdag skal vi diskutere Fylkesstyrets egne og alle innkomne uttalelser – og vi får innledninger fra SVs byråder Inga Marte Thorkildsen og Omar Gamal. Lørdag er også dagen for partileder Audun Lysbakken sin analyse av den politiske situasjonen, med påfølgende debatt.

Programmet søndag åpnes av ordfører Marianne Borgen. Alle vedtak gjøres denne dagen. Denne dagen vil også leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll innlede til debatten om fire nye rødgrønne år for Oslo-politikken: Hva skal være SVs prioriterte satsinger.

Vi oppfordrer alle som kan til å stikke innom årsmøtet og få med seg en innledning eller to, selv om du ikke er delegat.

Saksliste

1. Åpning, konstituering, forretningsorden og dagsorden
2. Den politiske situasjonen: Uttalelser
3. Arbeidsplan
4. Budsjett 2020
5. Beretninger fra Fylkesstyret, Bystyret, Byrådet og Stortinget
6. Regnskap
7. Vedtekter
8. Valg av Fylkesstyret og Nominasjonskomite

Du finner alle sakspapirer på denne nettsiden .

Tidslinje med frister

  • Frist for å sende inn saker og uttalelser som ønskes behandlet på årsmøtet: 04.02.20
  • Innkalling og dagsorden sendes ut: 15.02.20
  • Lokallagenes frist for å melde inn delegater til partikontoret innen: 22.02.20
  • Alle sakspapirer sendes delegatene og legges ut på nett: 22.02.20
  • Frist for å sende inn endringsforslag til alle andre saker: 25.02.20

Delegater

Lokallagenes frist for å melde inn delegater er 22. februar 2020. Årsmøtet består av tilsammen 182 delegater fordelt slik:

  • 150 delegater valgt av lokallagene
  • Faste medlemmer av fylkesstyret og bystyret, stortingsrepresentanter fra Oslo og byrådsmedlemmer i alt 22 delegater
  • 10 delegater fra SU

For kontaktinformasjon til lokallagsleder kontakt Oslo SV på oslo@sv.no eller se våre nettsider: www.sv.no/oslo/kontakt/

Formøte for nye

Onsdag 26. februar kl. 18.00 arrangerer vi et formøte for årsmøtet på Partikontoret i Hagegata 22. Her vil vi gå gjennom hvordan et årsmøte foregår, hva som kjennetegner god partikultur og hva som trolig blir de viktigste debattene på møtet.

Andre vedlegg

Del dette