open menu

Byrådsplattformen er klar!

– SV fått gjennomslag for gratis AKS i hele byen, en helt ny boligpolitikk, nei til profitt i velferden og flere kollektivavganger i både indre og ytre by, sier SVs forhandlingsleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

SV, Ap og MDG er i mål med forhandlingene om en ny politisk plattform byrådssamarbeid i Oslo fra 2019-2023.

– Jeg er utrolig stolt i dag! Velgerne stemte på en grønnere by med mindre forskjeller. Det skal de få. Denne byrådsplattformen er trolig den mest radikale politiske erklæringen i Europa, sier Eidsvoll.

Her er utfallet av forhandlingene om SVs fire hovedkrav:

  • Gratis AKS i hele byen. Tilbudet blir gratis for alle 1-3. klassinger i alle bydeler, samt til alle fjerdeklassingene i åtte bydeler. Videre full opptrapping i løpet av perioden skal vurderes, og AKS skal få et kvalitetsløft i samarbeid med idretten, kulturen og frivilligheten.
  • Bedre og billigere kollektivtilbud. 5- og 10-minuttersavganger på alle viktige ruter i rushtiden – også i ytre by – slik at færre er avhengig av bil i hverdagen. Prisen på enkeltbilletter kuttes med 20% og familierabatten utvides.
  • Velferd uten profitt. Alle sykehjem skal tilbake i kommunal eller ideell regi innen utgangen av 2023. Kommunen skal bygge flere barnehager i kommunal og ideell regi, og styrke det kommunale barnevernet samtidig som det kommersielle fases ut. 
  • En helt ny boligpolitikk. 1000 nye boliger i en ny tredje boligsektor. I tillegg skal byrådet bygge nye kommunale boliger over hele byen, åpne for lengre kontrakter for barnefamilier, og gjennomføre forsøk med leie-til-eie. Byrådet har også som mål å avskaffe gjengs leie.

– Byrådserklæringen svarer på de to store utfordringene samfunnet vårt står overfor, klimakrisen og de økende forskjellene i makt og rikdom. Oslo skal være en by må små forskjeller og sterke fellesskap der alle har mulighet til å leve miljøvennlige liv, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

I tillegg til felles politisk plattform har de tre byrådspartiene blitt enige om fordeling av verv og byrådsposter. SV øker fra én til to byråder med Inga Marte Thorkildsen som byråd for oppvekst og kunnskap og Omar Samy Gamal som byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. I tillegg fortsetter Marianne Borgen som Oslos ordfører i fire nye år.

Her er noen andre godbiter fra byrådserklæringen:

  • Sukkerbiten for alle. SV gikk til valg på å gjøre hele Sukkerbiten i Bjørvika til et friområde.  Nå er byrådet er enige om å utrede de juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre nettopp dette.
  • Gratis skolemat. Starte innføringen av et gratis og sunt skolemåltid hver dag for elever i Osloskolen, noe som SV har jobbet for i mange år.
  • En mer praktisk og variert skoledag. Elevene skal få mindre lekser, mer lek og praktisk undervisning, og få møte yrkesfagene tidligere i skoleløpet.
  • Rasismefri by. Det er ingen plass til rasisme, nynazisme, antisemittisme eller hat i vår by. Mangfold er Oslos styrke. Byrådet skal legge frem en egen handlingsplan om hatefulle ytringer og islamofobi.

Lik og del den nye byrådsplattformen! Her finner du delebilder.

Del dette