open menu

Budsjett 2020: Barna og kloden er budsjettvinnere

Neste år blir det flere lærere og barnehagelærere, gratis AKS til 17.000, flere kollektivavganger, dobling av ansatte i skolehelsetjenesten siden 2015 og 20 km ny sykkelvei.

I dag ble byrådets budsjettforslag for 2020 lagt frem for bystyret.

– En by med små økonomiske og sosiale forskjeller er en bedre by for alle. Hvis barn vokser opp og erfarer at alle er like mye verdt, så bidrar det til en følelse av tilhørighet, trygghet og tillit, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap.

Noen høydepunkter fra neste års budsjett:

  • Flere ansatte i skolehelsetjenesten, dobling siden 2015.
  • Byrådet styrker grunnfinansieringen av videregående skole med 10 millioner kroner i årlig, og setter av ytterligere kommunale midler for å oppfylle den statlige lærernormen.
  • Opptrappingen av Aktivitetsskolen (AKS) fortsetter: i 2020 får om lag 17 000 barn gratis AKS, samtidig som vi øker kvaliteten på tilbudet. Fra neste år får fjerdeklassingene i bydelene Gamle Oslo, Sagene, Bjerke og Grünerløkka, samt elever på spesialskoler.
  • Vi viderefører det treårige pilotprosjektet med kulturskoletilbud i AKS, og vi lanserer et nytt pilotprosjekt med idrettstilbud i AKS.
  • Ruter får 862 millioner mer til flere kollektivavganger og flere elbusser. I april 2020 vil dessuten alle Nesoddbåtene være elektriske.
  • Vi bygger 20 km nye sykkelveier og oppgraderer 8 km eksisterende sykkelvei.
  • Byrådet forsterker innsatsen for heltidskultur i Oslo kommune. Det er avsatt 3 millioner kroner til å etablere ressurspooler i bydelene.
  • Det skal i 2020 jobbes videre med gjennomføring av pilotprosjekter for å teste ut nye boligpolitiske virkemidler som kan bidra til at flere kan komme seg inn på boligmarkedet.

Hele budsjettforslaget finner du her.

Del dette