open menu

Norge må jobbe for en human løsning for flyktninger i Europa

Mennesker på flukt går under i vår umiddelbare nærhet. Norge og Europa bryter menneskerettighetserklæringen. Nå må det handles.

Denne uttalelsen ble vedtatt av årsmøtet i Oslo SV, 3. mars 2019, og står på trykk i Klassekampen 28. mars 2019. Oslo SV har foreslått uttalelsen vedtatt på SVs landsmøte 29. – 31. mars 2019.

Titusenvis av mennesker bor i interneringsleirer i Europa hvor forholdene forverres år for år. Flyktninger i Hellas mangler mat, varme og husly. Før vinteren satte inn ba blant annet Leger uten grenser om evakuering av flyktninger på Lesbos, men ingen forbedring har skjedd. FNs høykommissær for flyktninger og Human Rights Watch har kalt situasjonen for en humanitær katastrofe.

Unge tar livet av seg på grunn av forholdene i leiren. Mødre og fedre blir alvorlig psykisk syke. Torturofre og andre får ikke helsehjelp. Barna får ikke skolegang. Enkelte familier har levd der i årevis.

Å søke beskyttelse er ikke en kriminell handling og flyktninger skal ikke behandles som kriminelle. Norge må alltid sette menneskerettighetene foran en restriktiv innvandringspolitikk. Dublin-avtalen som EU og EØS har inngått innebærer at flyktninger skal få søknaden sin behandlet i det første europeiske landet de ankommer. Dette innebærer en stor overbelastning av land ved yttergrensene av Europa, som Italia og Hellas.  Norge håndhever en streng praktisering av Dublin-avtalen. Regjeringen har valgt å sende flyktninger tilbake til Hellas, et land i dyp økonomisk krise, selv om myndighetene der har sagt klart ifra at det ikke er ønskelig.

Videre har Norge ikke videreført sitt engasjement i relokaliseringsavtalen inngått i 2015, reforhandlet av EU land i 2018. Denne mekanismen skulle bidra til at flyktninger strandet i Europa skulle fordeles mellom land i Europa.

EU-Tyrkia utvekslingsavtalen har forverret situasjonen kraftig. Tyrkia vokter grensen til Europa mot betaling fra EU. Dette har ført til farligere fluktruter, flere dødsulykker på havet og til at mennesker er strandet i Hellas og i Italia. Humanitære organisasjoner fordømmer avtalen sterkt.

Parallelt med dette og at forholdene forverres i Hellas har vi fått en regjeringserklæring som strammer inn på flyktningpolitikken i Norge. Norge bidrar i et kappløp mot bunnen, hvor Europas humanitet og grunnleggende verdier, med menneskerettighetserklæringen som det viktigste fundamentet, står på spill. Vi er vitne til at mennesker går under på grunn av krig og mangel på tilflukt i våre nærområder.

Norge må gå foran og bidra til en europeisk evakueringsavtale om fordeling av flyktninger strandet i Europa og ta imot flere flyktninger fra blant annet Moria-leiren.

SV vil at Norge skal:

  • Jobbe for gjenopptagelse og gjennomføring av relokaliseringsmekanismen.
  • Innføre midlertidig stans i benyttelse av Dublin-avtalen og i returer til Hellas
  • Endre Dublin-avtalen for å sørge for et mer rettferdig regelverk og en forpliktende europeisk mekanisme for fordeling av asylsøkere
  • Jobbe for en avvikling av EU-Tyrkia avtalen

Del dette