open menu

Oslo SVs bystyregruppe 2015-2019

Oslo SV har tre medlemmer i bystyret og seks varamedlemmer. Her kan du lese litt om bystyregruppa vår.

Faste representanter

Sunniva Holmås Eidsvoll (Grünerløkka, 1983) Gruppeleder for SVs bystyregruppe. Har sittet i bydelsutvalget i Grünerløkka og leder oppvekst-, miljø- og kulturkomitéen. Miljøpolitisk leder i SV og aktiv i bloggkollektivet Maddam. Samfunnsøkonom og jobber i Statkraft. Har tidligere vært leder i Operasjon Dagsverk, daglig leder i Natur og Ungdom og sentralstyremedlem i Naturvernforbundet.

Marianne Borgen (Østensjø, 1951) Er Oslos ordfører og medlem av SVs bystyregruppe. Borgen har sittet seks perioder i bystyret. Hun har i over 25 år arbeidet med barnerettigheter både nasjonalt og internasjonalt. Hun har permisjon fra stilling som avdelingsleder i Redd Barna, og har tidligere jobbet for Barneombudet og fylkesmannen i
Oslo og Akershus.

Ivar Johansen (Alna, 1950) Går inn i sin åttende periode for Oslo SV i bystyret.  Medlem i finanskomiteen. SVs representant i hovedstyret til KS. Er nå pensjonist, men jobbet tidligere som kontorsjef i Gyldendal Norsk Forlag.

 

Vararepresentanter

Celia Lima (Gamle Oslo, 1996) Studerer ved UiO, og jobber på kafé på Grønland. Valgkampgruppeleder i Oslo SU. Har også sittet i landsstyret til SU og lokallagsstyret til Gamle Oslo SV.

Siavash Sangtarash (Nordre Aker, 1982) Lokallagsleder i Nordre Aker SV og medlem av fylkesstyret. Opprinnelig fra Iran og kom som flyktning til Norge i 2005. Har tidligere ledet etnisk likestillingsgruppe i Oslo SV. Jobber som pedagogisk leder i Bjerke bydel og tar barnehagelærerutdanning på HiOA.

Gülay Kutal (St. Hanshaugen, 1963) Har sittet en periode i SVs bystyregruppe som medlem i Kultur- og utdanningskomiteen. Leder av SVs etniske likestillingsutvalg, og har tidligere sittet i SVs sentralstyre. Seksjonsleder for IKT-tjenester i Sykehuspartner.

Trine Dønhaug (Søndre Nordstrand, 1956) Lokallagsleder i Søndre Nordstrand SV. Har sittet tre perioder i bystyret, hvorav to perioder med fast plass. Trine jobber som seksjonsleder i boligseksjonen i NAV i Søndre Nordstrand. Styreleder for en ikke-kommersiell boligstiftelse for ungdom.

Benjamin Endré Larsen (St. Hanshaugen, 1982) Leder i Oslo SV. Stipendiat i farmasi, og jobber i Helsedirektoratet. Tidligere leder av Fredsinitiativet og har hatt ulike verv i Norsk Studentunion, Fellesutvalget for Palestina og NTL-UiO.

Andreas Borud (Grünerløkka, 1991) Tidligere leder av Elevorganisasjonen. Tidligere AU-medlem i velferdstinget på UiO. Har sittet i styret til Venstrealliansen. Studerer statsvitenskap ved UiO.

 

Del dette