open menu

Marianne Borgen enstemmig innstilt som listetopp for Oslo SV

Nominasjonskomitéen i Oslo SV har sendt ut sitt høringsutkast til Oslo SVs liste ved kommunevalget 2015 til lokallagene. Endelig listeforslag offentliggjøres 4. november. Se hele høringsutkastet her.

– Vi har nå en sterk og tydelig kvinne på topp i Oslo, og det er viktig for et feministisk parti som SV, sier leder i nominasjonskomitéen Kari Pahle.

Marianne Borgen er en erfaren politiker med seks bystyreperioder bak seg og er i dag SVs gruppeleder i bystyret. I denne bystyreperioden har hun vært en drivkraft bak Tøyenavtalen, og er opptatt av å utjevne klasseforskjellene i Oslo. Som leder av samferdsels- og miljøkomitéen har hun vært spesielt opptatt av å styrke sykkel- og kollektivtilbudet i byen.

– Vi er også veldig glad for å presentere Siavash Sangtarash som andrekandidat, sier Pahle. Han kom til Norge som flyktning i 2005 og jobber nå som pedagogisk leder i en barnehage på Bjerke.

Pahle er svært fornøyd med helheten i listeforslaget:

– Vi presenterer et listeforslag med en veldig god blanding av erfaring og fornyelse. Vi har med erfarne bystyrepolitikere som kjenner Oslopolitikken, og samtidig flere som vil være nye i bystyret, men som har erfaring fra bydelsutvalg, lokallag og ulike politiske bevegelser.

Komitéen har valgt å kumulere de ti øverste plassene. Det er uenighet i komitéen om sjette- og niendeplassen. På sjetteplass er komitéen delt mellom Frode Ersfjord og Joakim Dyrnes. På niendeplass deler komitéen seg mellom Malin Jacob og Sunniva Holmås Eidsvoll.

Nominasjonskomitéen har hatt en lang og grundig prosess, med over femti intervjuer. Vi ser nå fram mot en konstruktiv diskusjon om listeforslaget i Oslo SV. Nominasjonsmøtet i Oslo SV avholdes 4. desember.

 

Høringsutkast til kommunevalget Oslo SV 2014

    1.         Marianne Borgen (Østensjø, 1951)
Gruppeleder for SV i bystyret i dag.  Har sittet seks perioder i bystyret, og leder nå samferdsels- og miljøkomiteen. Har arbeidserfaring fra Redd Barna.

    2.         Siavash Sangtarash (Nordre Aker, 1982)
Lokallagsleder i Nordre Aker SV og medlem av fylkesstyret. Opprinnelig fra Iran og kom som flyktning til Norge i 2005. Har tidligere ledet etnisk likestillingsgruppe i Oslo SV. Jobber som pedagogisk leder i Bjerke bydel og tar barnehagelærerutdanning på HiOA.

    3.         Trine Dønhaug (Søndre Nordstrand, 1956)
Lokallagsleder i Søndre Nordstrand SV. Har sittet tre perioder i bystyret, hvorav to perioder med fast plass. Trine jobber som seksjonsleder i boligseksjonen i NAV i Søndre Nordstrand. Styreleder for en ikke-kommersiell boligstiftelse for ungdom.

    4.         Benjamin Larsen (St. Hanshaugen, 1982)
Faglig leder i Oslo SV. Stipendiat i farmasi, og jobber på apotek. Tidligere leder av Fredsinitiativet og har hatt ulike verv i Norsk Studentunion, Fellesutvalget for Palestina og NTL-UiO.

    5.         Celia Lima (Gamle Oslo, 1996)
Lokallagsleder i Østkanten SU og fylkesstyremedlem i Oslo SU. Elev på Oslo Katedralskole. Sitter også i styret til Gamle Oslo SV.

    6.         Frode Ersfjord (Frogner, 1982) (9 stemmer)/ Joakim Dyrnes, (Gamle Oslo, 1983) (9 stemmer)
Frode:
Lokallagsleder i Frogner SV, og medlem av komité for helse, unge, sosial og kultur i bydel Frogner. Leder av Fredsinitiativet. Jobber som app-utvikler.
Joakim: Nestleder for bydelsutvalget i Gamle Oslo og leder i byutviklingskomitéen. Styremedlem i Gamle Oslo SV. Avdelingsleder ved Psykologisk institutt på UiO.

    7.         Gülay Kutal (St. Hanshaugen, 1963)
Har sittet en periode i SVs bystyregruppe som medlem i Kultur- og Utdanningskomiteen. Leder av SVs etniske likestillingsutvalg, og har tidligere sittet i SVs sentralstyre. Seksjonsleder for IKT-tjenester i Sykehuspartner.

    8.         Ivar Johansen (Alna, 1950)
Sitter i bystyret for Oslo SV i sin syvende periode. Medlem i finanskomiteen. SVs representant i hovedstyret til KS. Jobber som kontorsjef i Gyldendal Norsk Forlag.

    9.         Malin Jacob (Frogner, 1989) (9 stemmer) / Sunniva Holmås Eidsvoll (Grünerløkka, 1983) (8 stemmer)
Malin:
Nestleder i Grünerløkka SV. Tidligere nestleder i Natur og Ungdom. Aktiv i bloggkollektivet Grønne Jenter. Studerer statsvitenskap ved UiO.
Sunniva:
Sitter i bydelsutvalget i Grünerløkka og leder oppvekst-, miljø- og kulturkomitéen. Miljøpolitisk leder i SV.Aktiv i bloggkollektivet Maddam. Jobber i Statkraft.

 10.         Andreas Borud (Grünerløkka, 1991)
Tidligere leder av Elevorganisasjonen. Tidligere AU-medlem i velferdstinget på UiO. Har sittet i styret til Venstrealliansen. Studerer statsvitenskap ved UiO.

 

11.         Sunniva Holmås Eidsvoll (9 stemmer) (Grünerløkka, 1983) Malin Jacob (Frogner, 1989) (8 stemmer)

12.         Joakim Dyrnes (Gamle Oslo, 1983) (9 stemmer) / Frode Ersfjord (Frogner, 1982) (9 stemmer)

13.         Luca Dahlen Espseth (Gamle Oslo, 1987)

14.         Mari Lund Arnem (Sagene, 1986)

15.         Bjarne Kristoffersen (Bjerke, 1981)

16.         Karianne Hansen Heien (Gamle Oslo, 1980)

17.         Carl Morten Amundsen (Grünerløkka, 1961)

18.         Judith Kvernes (Grorud, 1956)

19.         Geirmund Jor (Bjerke, 1956)

20.         Marian A. Hussein (Gamle Oslo, 1986)

21.         Gunnell Sandanger (Østensjø, 1975)

22.         Trambi Ugas (Alna, 1992)

23.         Susana Mercedes Kværndal (Alna, 1974)

24.         Brage Lie Jor (Bjerke, 1995)

25.         Hanne Eldby (Østensjø, 1963)

26.         Ola Skaalvik Elvevold (Gamle Oslo, 1988)

27.         Guri Waalen Borch (Alna, 1979)

28.         Cihan Karakoc (Alna, 1993)

29.         Lena Jensen (Vestre Aker, 1973)

30.         Torstein Bae (Østensjø, 1979)

31.         Andrea Tveeikrem Strømskag (St. Hanshaugen, 1986)

32.         Arild Sverstad Haug (Grünerløkka, 1971)

33.         Line Halvorsrud (St. Hanshaugen, 1991)

34.         Marius Berg Eide (Ullern, 1990)

35.         Gabrielle Legrand Gjerdset (St. Hanshaugen, 1989)

36.         Thor Egil Braadland (Vestre Aker, 1968)

37.         Tore Adam Reiremo (Frogner, 1988)

38.         Theo Koritzinsky (Nordstrand, 1941)

Del dette