open menu

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal SV

Her finner du årsmøtepapirene til Møre og Romsdal SV

Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2019:

Arbeids- og Organisasjonsplan for Møre og Romsdal SV 2019-2021

Budsjett for Møre og Romsdal SV 2019

Beretninger:

Årsmelding Møre og Romsdal SV 2018

Årsmelding fra fylkestingsgruppa i Møre og Romsdal SV 2018

Årsrekneskap MRSV

Detaljert årsregnskap 2018

Detaljert balanse 2018

Vedtatte uttalelser: 

Foretaksmodellen må erstattast av ein meir folkestyrt modell

Flyktningkrisa fortset, Noreg må ta ansvar!

Til kamp mot sjødeponi

Helse Møre og Romsdal trosser Stortinget

Valgprogram:

Valgprogram Møre og Romsdal SV 2019

Vedtekter:

Vedtekter for Møre og Romsdal (vedtatt 2019)

Innstilling fra fylkesårsmøtets valgkomité


Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2018:


Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2018:

Årsmelding MR SV 2016

Årshjul Møre og Romsdal SV 2017

Framlegg frå valkomiteen

Økonomi

Årsrekneskap Møre og Romsdal SV 2016

Balanse Møre og Romsdal SV 2016

Detaljert Resultat Møre og Romsdal SV 2016

Framlegg til budsjett for Møre og Romsdal SV 2017

Uttalelser

redaksjonskomiteens innstilling til uttalelser

Vedtektsendring

Vedtekter Møre og Romsdal SV 2017

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter