Tidsplan

Fredag

Tid Sak
09:30 Innlogging og registrering for delegater
10:00 Velkommen og praktisk gjennomgang
10:15 Valg av ordstyrere, referenter og komiteer. Øvrig konstituering
11:00 FRIST: For å opprettholde forslag til arbeidsprogrammet til behandling
11:00 Formøter
12:00 Pause
12:30 Leders tale ved partileder Audun Lysbakken
13:30 Lunsjpause
14:00 FRIST: Inntegning til debatt om arbeidsprogram og maktuttalelse
14:30 Innledning til debatt om arbeidsprogram og maktuttalelse v/ nestleder Kirsti Bergstø
14:45 DEBATT: Arbeidsprogram og maktuttalelse
17:15 Hilsningstaler fra nordiske søsterpartier
17:30 Delegasjonstid
18:00 Middagspause
19:00 Innledning om Rettferdig grønt skifte v/nestleder Torgeir Knag Fylkesnes
19:15 DEBATT: Arbeidsprogram og maktuttalelse
20:30 FRIST: Inntegning til debatt om beretning og regnskap
20:30 Jubileumsfilm, SF 60 år
20:35 Møteslutt

Lørdag

Tid Sak
08:30 Innlogging
09:00 DEBATT: Arbeidsprogram og maktuttalelse
10:20 Redaksjonskomiteen for maktuttalelsen legger frem sin innstilling
10:30 DEBATT OG GODKJENNING: Beretning og regnskap
11:15 Valgkomiteen legger fram sin innstilling
11:25 Internasjonale hilsningstaler
11:30 FRIST: Inntegning til debatt om vedtekter
11:30 FRIST: For å be om voteringer over innstillinger til Sak 3 Maktuttalelse»
11:30 Lunsjpause
12:30 VEDTAK: SAK 3 Maktuttalelse
13:15 Hilsningstale v/Peggy Hessen Følsvik, leder i LO
13:25 Debatt: Vedtekter
15:15 Hilsningstaler fra Handel og Kontor, Norsk Bonde- og Smårbukerlag og Norges Kystfiskarlag
15:30 Minnetale
15:45 Redaksjonskomiteen for vedtekter legger frem sin innstilling
16:00 Delegasjonstid
16:30 Valg
18:00 FRIST: For å be om voteringer over innstillinger til Sak 5 Vedtekter
18:00 Kulturinnslag og møteslutt

Søndag

Tid Sak
08:30 Innlogging
09:00 Redaksjonskomiteen for arbeidsprogrammet legger frem sin innstilling
09:15 Vedtak: Sak 5 Vedtekter
10:00 Hilsningstale v/Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom
10:10 Hilsningstale v/Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom
10:15 Delegasjonstid
10:45 FRIST: For å be om voteringer over innstillinger til Sak 2 Arbeidsprogram
10:45 Lunsjpause
12:00 VEDTAK: Sak 2 Arbeidsprogram*
15:00 Partileder avslutter møtet
15:15 Møteslutt

* Møtet avsluttes når voteringene er over