Sakspapirer

Sak 1: Konstituering

Landsstyrets forslag til konstituering av møtet

Inneholder forslag til saksliste, tidsplan, til komiteer, ordstyrere, referenter, forslag til behandling av uttalelser, opprettholdelse av innkomne forslag til arbeidsprogrammet og forslag til forretningsorden.

Last ned landsstyrets forslag til konstitueringer

Behandling av innkomne forslag til arbeidsprogrammet

Dokumentet inneholder oversikt over hvilke forslag til arbeidsprogrammet som er opprettholdt innen fristen.

Last ned oversikt over opprettholdne forslag

Godkjenning av fullmakter

Innstilling fra fullmaktskomiteen.

Last ned fullmaktkomiteens innstilling

Sak 2: Arbeidsprogram 2021 – 2025

Landsstyrets forslag til arbeidsprogram

Last ned landsstyrets forslag til arbeidsprogram 2021-2025

Innkomne endringsforslag til landsstyrets forslag

Last ned innkomne endringsforslag til arbeidsprogrammet

Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne endringsforslag

Publisert søndag kl. 07.00. Oppdatert med endring i A-RED63 kl. 09.05 og endring i A-RED70 kl. 11.25. Endringar etter første publisering er markert.

Last ned redaksjonskomiteens innstilling

Sak 3: Maktuttalelse 2021

Landsstyrets forslag til maktuttalelse

Last ned landsstyrets forslag til maktuttalelse

Innkomne endringsforslag til landsstyrets forslag

Last ned endringsforslag til maktuttalelsen

Redaksjonskomiteen innstilling på innkomne endringsforslag

Redaksjonskomiteens innstilling til behandling av innkomne endringsforslag til maktuttalelsen.

Last ned redaksjonskomiteens innstilling

Sak 4: Uttalelser

Innkomne forslag til uttalelser

Last ned innkomne uttalelser

Landsstyret innstiller på at landsmøtets behandling av innkomne uttalelser består i at de oversendes landsstyret grunnet digital gjennomføring av landsmøtet.

Sak 5: Vedtekter

Endringsforslag til vedtektene

Last ned endringsforslag til vedtektene

Klikk her for gjeldende vedtekter

Redaksjonskomiteens innstilling

Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne endringsforslag til vedtektene.

Last ned redaksjonskomiteens innstilling

Sak 6: Beretning

Landsstyrets beretning 2019 – 2020

Last ned landsstyrets beretning 2019-2020

Sak 7: Regnskap

Regnskap for 2019 og 2020

Last ned regnskap for 2019 og 2020

Sak 8: Valg

Innstilling fra den forberedende valgkomiteen

Den forberedende valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter/utvalgsledere.

Last ned innstilling fra den forberedende valgkomiteen

Innstilling fra valgkomiteen

Den landsmøtevalgte valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter/utvalgsledere.

Last ned valgkomiteens innstilling.