open menu

Sakspapirer – Landsmøte 2021

Saksliste til møtet

Sak 1  – Åpning, konstituering og leders tale
Sak 2 – Arbeidsprogram 2021-2025
Sak 3 – Hoveduttalelse 2021
Sak 4 – Uttalelser*
Sak 5 – Vedtekter
Sak 6 – Beretning
Sak 7 – Regnskap
Sak 8 – Valg
Sak 9 – Innkomne saker

* Vedtektene slår fast at landsmøtet skal behandle uttalelser jfr. § 7-4. Landsstyret innstiller på at behandlingen av innkomne uttalelser består i at de oversendes landsstyret ved en eventuell overgang til digitalt landsmøte.

Her finner du oversikt over alle frister fram mot landsmøtet.

Sakspapirer og levering av forslag

Sak 1: Konstituering

Landsstyrets innstilling til forretningsorden.

Sak 2: Arbeidsprogram 2021-2025

Landsstyrets forslag til arbeidsprogram.

Lokallag, fylkeslag, utvalg og medlemmer kan så fremme endringsforslag til landsstyrets forslag til arbeidsprogram på denne siden. Frist for endringsforslag er 21. mars 2021. 

Klikk her for å levere endringsforslag til arbeidsprogrammet.

Sak 3: Hoveduttalelse 2021

Landsstyrets forslag til hoveduttalelse legges ut på denne siden 22. mars 2021.

Lokallag, fylkeslag, utvalg og medlemmer kan fremme endringsforslag til hoveduttalelsen. Frist for endringsforslag er 11. april 2021.

Sak 4: Uttalelser

Innkomne forslag til uttalelser.

Lokallag, fylkeslag, utvalg og landsmøtedelegater kan fremme endringsforslag til innkomne uttalelser. Frist for å fremme endringsforslag til uttalelsene er 11. april 2021.

Klikk her for å levere endringsforslag til innkomne uttalelser. 

Landsstyret innstiller på hvilke av de foreslåtte uttalelsene som skal behandles av landsmøtet på landsstyremøtet 19.-20. mars 2021.

Sak 5: Vedtekter

Landsstyrets forslag til endringer av vedtektene.

Lokallag, fylkeslag og medlemmer kan fremme endringsforslag til vedtektene. Frist for endringsforslag er seks uker før landsmøtet, 12. mars 2021.

Klikk her for gjeldende vedtekter.

Klikk her for å levere endringsforslag til vedtektene.

Sak 6: Beretning

Landsstyrets beretning 2019-2020.

Sak 7: Regnskap

Sak 8: Valg

Innstilling fra den forberedende valgkomiteen. 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter