open menu

Stortingssekretariatet

Stortingsekretariatet bistår SV sine stortingsrepresentantar.

Bjarne Kristoffersen
Sekretariatsleiar
Telefon: 23313482
Mobil: 95287110
E-post: bjarne.kristoffersen@stortinget.no

Yngvil Longva
Personal- og administrasjonsrådgjevar
Telefon: 23313458
Mobil: 92245024
E-post: yngvil.longva@stortinget.no

Sissel Bugge
Spesialrådgjevar – økonomi og personal
Telefon: 23313457
Mobil: 40228646
E-post: sb@stortinget.no

Siri Gjørtz 
Kommunikasjonssjef
Telefon: 23313472
Mobil: 92048949
E-post: siri@stortinget.no

Martin Grüner Larsen
Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 23313475
Mobil: 98620468
E-post: martin-g.larsen@stortinget.no

Runa Røed
Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 23313412
Mobil: 47286663
E-post: runa.roed@stortinget.no

Liv Guneriussen
Politisk rådgjevar utdanningskomiteen
Telefon: 23313476
Mobil: 45257794
E-post: liv.guneriussen@stortinget.no

Wanda Voldner
Politisk rådgjevar helsekomiteen  og familie- og kulturkomiteen (unnateke familie)
Telefon: 23313474
Mobil: 99726531
E-post: wanda.voldner@stortinget.no

Trine Østereng
Politisk rådgjevar kontroll- og konstitusjonskomiteen
Telefon: 23313484
Mobil: 48025365
E-post: trine.ostereng@stortinget.no

Dag Seierstad
Politisk rådgjevar EU/EØS og utanriks
Telefon: 23313459
Mobil: 97672564
E-post: dag.seierstad@stortinget.no

Ingrid Tungen
Politisk rådgjevar energi- og miljøkomiteen
Telefon: 23313409
Mobil: 41473806
E-post: Ingrid.Tungen@stortinget.no

Idunn Myklebust
Politisk rådgjevar utanriks- og forsvarskomiteen
Telefon: 23313411
Mobil: 41640991
E-post: idunn.myklebust@stortinget.no

Roman Linneberg Eliassen
Politisk rådgjevar finanskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen
Mobil: 47231810
E-post: roman.linneberg.eliassen@stortinget.no 

Ane Lindholt
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen (i permisjon)
Telefon: 23313452
Mobil: 98073309
E-post: ane.lindholt@stortinget.no

Hilde Mari Bjørke
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen
Mobil: 473 56 391
E-post: hilde.mari.bjorke@stortinget.no

Solveig Igesund
Politisk rådgjevar justiskomiteen og familie- og kulturkomiteen (unnateke kultur)
Telefon: 23313419
Mobil: 9703 5654
E-post: solveig.igesund@stortinget.no

Reber Roald Iversen
Politisk rådgjevar næringskomiteen
Mobil: 92696141
E-post: reber.roald.iversen@stortinget.no

Navjot Sandhu (vikar)
Politisk rådgjevar justiskomiteen
Mobil: 45506018
E-post: navjot.sandhu@stortinget.no

Kine Sperre Horsbøl (i permisjon)
Politisk rådgjevar kommunal- og forvaltningskomiteen
Telefon: 23313408
Mobil: 97601573
E-post: kine.sperre.horsbol@stortinget.no

Lise Østby
Politisk rådgjevar tranport- og kommunikasjonskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen
Mobil: 98425612
E-post: lise.ostby@stortinget.no

Hans Vold Husum
Leiar for organisatorisk avdeling og personleg rådgjevar for Lysbakken
Telefon: 23313451
Mobil: 95854095
E-post: hans@stortinget.no

Anniken Gurijordet
Organisatorisk rådgjevar
Mobil: 924 92 350
E-post: anniken.gurijordet@stortinget.no 

Selma Ugland
Konsulent for Andersen, Haltbrekken, Nævra og Kaski
Telefon: 23313463
Mobil: 99467817
E-post: selma.ugland@stortinget.no

Heidi Bakke
Konsulent for Fagerås, Lerbrekk og Eide
Telefon: 23313483
Mobil: 90651142
E-post: heidi.bakke@stortinget.no

Andrea Sjøvoll

Konsulent for Øvstegård, Fylkesnes og Wilkinson
Telefon: 23313467
Mobil: 98697369
E-post: andrea.sjovoll@stortinget.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter