open menu

Stortingsrepresentantene

Portrett av Audun Lysbakken. Foto
Portrett av Audun Lysbakken. Foto
Audun Lysbakken

Parlamentarisk leder
Medlem av kirke-, utdanning- og forskningskomiteen

Talsperson på barnehage

Telefon: 23313032
E-post: audun.lysbakken@stortinget.no

Pressebilder

Portrett av Karin Andersen. Foto
Portrett av Karin Andersen. Foto
Karin Andersen

Representant
Medlem av kommunalkomiteen

Innvandringspolitisk talsperson
Talsperson på omsorg og kommunehelsetjeneste

Telefon: 23313074
E-post: karin.andersen@stortinget.no

Pressebilder

Portrett av Snorre Valen. Foto
Portrett av Snorre Valen. Foto
Snorre Valen

Representant
Medlem av finanskomiteen

Telefon: 23313226
Mobil: 48215657
E-post: snorre-serigstad.valen@stortinget.no

Pressebilder

Portrett av Heikki Holmås. Foto
Portrett av Heikki Holmås. Foto
Heikki Eidsvoll Holmås

Representant
Medlem av energi- og miljøkomiteen

Samferdselspolitisk talsperson

Telefon: 23313173
E-post: heh@stortinget.no

Pressebilder

Portrett av Bård Vegar Solhjell. Foto
Portrett av Bård Vegar Solhjell. Foto
Bård Vegar Solhjell

Representant
Medlem av forsvars- og utenrikskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kultur og justispolitisk talsperson

Telefon: 23313089
E-post: bard-vegar.solhjell@stortinget.no

Pressebilder

Portrett av Torgeir Knag Fylkesnes. Foto
Portrett av Torgeir Knag Fylkesnes. Foto
Torgeir Knag Fylkesnes

Representant
Medlem av næringskomiteen

Helsepolitisk talsperson, sykehus og annen spesialisthelsetjeneste

Mobil: 91617294
Telefon: 23313205
E-post: tfy@stortinget.no

Pressebilder

Portrett av Kirsti Bergstø. Foto
Portrett av Kirsti Bergstø. Foto
Kirsti Bergstø

Parlamentarisk nestleder
Medlem av arbeids- og sosialkomiteen

Talsperson på likestillings-, familie- og forbrukerpolitikk

Mobil: 93286489
E-post: kirsti.bergsto@stortinget.no

Pressebilder