open menu

Stortingsrepresentantene

Audun Lysbakken

Parlamentarisk leder
Medlem av kirke-, utdanning- og forskningskomiteen
Telefon: 23313032
E-post: audun.lysbakken@stortinget.no

Pressebilder

Karin Andersen

Representant
Medlem av kommunalkomiteen
Telefon: 23313074
E-post: karin.andersen@stortinget.no

Pressebilder

Snorre Valen

Representant
Medlem av finanskomiteen
Telefon: 23313226
Mobil: 48215657
E-post: snorre-serigstad.valen@stortinget.no

Pressebilder

Heikki Eidsvoll Holmås

Representant
Medlem av energi- og miljøkomiteen
Telefon: 23313173
E-post: heh@stortinget.no

Pressebilder

Bård Vegar Solhjell

Representant
Medlem av forsvars- og utenrikskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen
Telefon: 23313089
E-post: bard-vegar.solhjell@stortinget.no

Pressebilder

Torgeir Knag Fylkesnes

Representant
Medlem av næringskomiteen
Mobil: 91617294
Telefon: 23313205
E-post: tfy@stortinget.no

Pressebilder

Kirsti Bergstø

Representant
Medlem av arbeids- og sosialkomiteen
Mobil: 93286489
E-post: kirsti.bergsto@stortinget.no

Pressebilder