Stortingstirsdag og kandidattorsdag

Kurskveldene er avholdt. Det meste er gjort opptak av og kan sees i reprise her.

I hele vår vil det hver tirsdag og torsdag settes av en time til skolering fra SVs partikontor og stortingsgruppe for kumulerte kandidater til kommune- og fylkestingsvalget. Det blir en 30-40-minutters innledning og deretter tid til spørsmål. Innledningen tas opp slik at den er tilgjengelig fram mot valget. Du finner oversikten her.

Hvordan deltar jeg?

Alle kursene er kl. 20.00-21.00 på Zoom. Det er ikke påmelding. Det kan være lurt å lagre kveldene i kalenderen.
Lenke: https://meetsv.zoom.us/j/7681277605
Passord: SVebinar23

Stortingstirsdag

11. april 20.00 – Transport og kommunikasjon // Mona Fagerås

18. april 20.00 – Utenriks og forsvar // Ingrid Fiskaa

25. april 20.00 – Justis // Andreas Unneland

2. mai 20.00 – Utdanning og forskning // Freddy Øvstegård

9. mai 20.00 – Finans // Kari Elisabeth Kaski

23. mai 20.00 – Familie og kultur // Kathy Lie

30. mai 20.00 – Helse og omsorg // Marian Hussein

31. mai 20.00 – Energi og miljø // Lars Haltbrekken – flyttet fra 15. mai

6. juni 20.00 – Næring og det grønne skiftet // Torgeir Knag Fylkesnes

13. juni 20.00 – Kommunal- og forvaltning // Birgit Oline Kjerstad

20. juni 20.00 – Arbeid & sosial og valgkamp // Kirsti Bergstø

Valgkamptorsdag

20. april 20.00 – SVs valgkamp – våre prioriteringer og hovedsaker // Audun Herning

27. april 20.00 – Klimapolitikk i kommunen // Marthe Hammer, Balder Olafsen og Ådne Naper

4. mai 20.00 – Fordelingspolitikk i kommunen // Kari Elisabeth Kaski

11. mai 20.00 – Slik lager du valgkamp lokalt! // Stine Navarsete og Nils Erik Flatø

25. mai 20.00 – Slik vinner du valget på sosiale medier! // Jens Karlsen og Brunch

1. juni 20.00 – Lokalt mediearbeid og leserinnlegg // Kristian Fjellanger

8. juni 20.00 – Forhandlingsteknikk for konstituering av kommunestyre // Solveig Igesund