Kandidatportalen

Dette er en ressursbank for kandidater som stiller til valg for SV. Den vil oppdateres fortløpende fram mot stemmefristen 11. september med ressurser, tips og nyttig informasjon for kandidater.