open menu

Fra olje til nullutslipp

De ødeleggende klimaendringene er i gang. I Norge opplever vi mer ekstremvær, styrtregn og flom. Men det er ikke vi som blir hardest rammet, det er det de fattige landene som blir. Vi må kutte utslippene nå for å hindre de farlige forverringene i klimaet.

Høyreregjeringen er mer opptatt av å redde oljenæringen enn å kutte i utslipp. Framfor å investere i fornybar energi og kollektivtransport, åpner de stadig nye oljefelt og bruker milliarder på motorvei.

Det er fortsatt mulig å løse klimakrisen, men ikke så lenge vi har politikere som ikke tar ansvar og kapitalinteresser har fritt spillerom. Oljen har plassert Norge på utslippstoppen, og det gir oss et særskilt ansvar for å kutte egne utslipp.

Det viktigste vi må gjøre er å la olje og gass bli liggende. Vi må vri investeringene vekk fra motorveier og over på kollektivtransport og elbiler. Vi må bygge ut jernbanen framfor å legge opp til mer flytrafikk. Vi må vri investeringene fra fossil olje over på nullutslippsløsninger i næringslivet for å sikre og skape arbeidsplasser i en grønn framtid. SV har laget en detaljert plan for hvordan vi kan kutte våre utslipp. 

Det skal være lett å gjøre miljøvennlige valg. Klimapolitikken skal gjøre det mulig for mora på Veitvet, læreren i Sogndal og kystfiskeren i Steigen å bli med på miljødugnaden.

 

 

  • Varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil ikke åpne for oljevirksomhet i Møreblokkene, iskanten, polarfronten og de delene av norsk sokkel som ikke er åpnet. I norske havområder finner vi sårbare områder som skaper evigvarende verdier som vi må ta vare på.

 

  • Prioritere penger til kollektivtrafikk, sykkel og gange framfor motorveier inn mot byene.

 

  • Bygge ut lyntog framfor å utvide flyplasser ved de store byene. Derfor går vi mot nye rullebaner på Gardermoen og Flesland.

 

  • Sikre at 9 av 10 nye biler som blir solgt er nullutslippsbiler innen 2021. Dette skal vi få til ved å vri kjøpsavgiftene på nye biler slik at elbilen utkonkurrerer bensin- og dieselbilen i nybilsalget.

 

  • Kutte utslipp og skape vekst i industrien med ny teknologi og fangst og lagring av CO2.

 

  • Trekke oljefondet ut av investeringer i fossil energi. Fossile løsninger tilhører gårsdagen og er verken ansvarlige, anstendige eller lønnsomme i framtiden.

 

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs forpliktende klimabudsjett

Les SVs miljørapport

Les SVs prinsipprogram

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter