open menu

Kun nullutslipp er godt nok

Klimatoppmøtet i Paris ga verden klar beskjed: Vi må kutte utslippene våre nå.

Rike land forurenser mest, men fattige landene rammest hardest av klimaendringer. Verden rammes av ekstrem tørke, hetebølger og ekstremvær. Også i Norge merker klimaendringer i form av mer styrtregn, flom, ras og mindre snø.

Olje, kull og gass skaper klimaendringer. Norge har nesten dobbelt så store utslipp som det Sverige har. Utslippene øker etter flere år med nedgang. Vi har en regjering som ikke tar klima på alvor. Derfor vil SV bygge norsk klimapolitikk på regelen om at kun nullutslipp er godt nok.

Ut av oljealderen

For å hindre farlige klimaendringer må olje bli liggende i bakken, og Norge må bidra til dette. I framtida skal vi leve av alt som ikke forurenser. Ved å omstille oss til en klimavennlig framtid, kan vi sikre trygge og framtidsrettede arbeidsplasser.

SV vil aldri svikte kampen for at sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreblokkene forblir oljefrie.

Oljefondet bør ikke foreta investeringer som er i direkte i strid med klimamålene. Oljefondets penger skal ikke plasseres i fossile energiprosjekter

Grønn transport

Den sektoren som bruker mest fossil energi i Norge, er transportsektoren.

SV kjemper for mer penger til kollektivtrafikk, og mindre til motorveier inn mot byene. En by med mindre biler, vil kutte utslipp og gi ren og trygg luft.

SV sier nei til nye store motorveier i sentrale strøk, og prioriterer trygge veier i distriktene. Elbil skal den nye folkebilen for de som er avhengig av bilen.

I 2015 lå tre av Europas elleve mest trafikkerte innenlands flyruter i Norge. SV vil ha utbygging av lyntog framfor utvidelse av flyplasser ved de store byene.

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

Les SVs miljørapport

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter