open menu

Del godene – arbeid og velferd til alle

Høyre og Frp fører en politikk for økte forskjeller og et tøffere arbeidsliv. Mens arbeidsløsheten stiger, deler regjeringen ut store skatteletter til dem som har mest fra før. SV står for en solidarisk politikk for arbeid og velferd til alle. Vi vil bruke pengene på fellesskapet og sørge for en mer rettferdig fordeling av godene. Med vår økonomiske politikk vil de fleste få større skatteletter enn i dag, mens de som har mest vil bidra mest.

Flere jobber, flere faste stillinger

Arbeidsløshet er gift for et samfunn. Mange av dem som skyves ut av arbeidslivet, kommer aldri tilbake. Å la folk gå uten arbeid, er å sløse med samfunnets ressurser. Alle kan bidra til fellesskapet, og å være i jobb gir meningsfulle dager og økonomisk trygghet. Vi står for en aktiv politikk for omstilling og nyskaping. Staten må bidra slik at de som mistet jobben i oljekrisen, kan bruke sin kompetanse i nye, grønne næringer.

Regjeringen, Venstre og Krf har gjort det enklere å ansette folk i midlertidige stillinger. De ønsker et mindre regulert arbeidsliv. Men uten fast jobb blir det vanskeligere å planlegge framtiden, få seg lån og egen bolig. Og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben. SV vil endre reglene i arbeidslivet, slik at fast jobb igjen blir hovedregelen.

Til kamp mot forskjells-Norge

Noe av det beste ved det norske samfunnet, er de små forskjellene og høye tilliten mellom folk. Det norske fellesskapet er sterkt. Når Høyre og Frp bruker mange milliarder på skattekutt til de aller rikeste, setter de dette fellesskapet på spill.

SV vil reversere Høyre og Frps skattekutt krone for krone, og bruke pengene på arbeid og velferd til alle. Skattelettene våre skal gå til vanlige folk, ikke de rikeste.

Og vi vil stanse muligheten til å ta ut privat profitt for dem som driver private velferdstilbud og lukke mulighetene for skatteflukt for multinasjonale selskaper. Hver eneste skattekrone skal gå til velferd, ikke til skatteparadiser.

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter