open menu

For de mange – ikke for de få

Forskjellene i makt og rikdom mellom folk øker. Mens de som er fattige eller syke rammes av velferdskutt og dårligere hjelp, gir høyresiden de på toppen stadig nye skattekutt. Det handler om syvåringen som ikke får gå på SFO fordi det koster for mye. Det handler om alenemoren som ble ufør da barna var små og har mistet barnetillegget. Det handler om han som har fast jobb, men som likevel ikke har mulighet til å kjøpe seg et sted å bo.

Hvis de urettferdige forskjellene får fortsette å øke i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen.

 

Et rettferdig Norge

Forskjellene øker når høyresiden velger å svekke reglene for folk i fast jobb og gi skattekutt til de rikeste. Økende forskjeller rammer de som har minst hardest, men skader også felleskapet. Samfunn med små forskjeller og stor tillit er best for alle.

Vi må løse velferdsoppgavene i fellesskap og bruke de store pengene på skole, helse og eldreomsorg. Vi må ha et skattesystem som fungerer for alle, og et fellesskap som ikke gir opp noen. Norge skal være et land der alle har mulighet til å lykkes i livet.

 

Fra olje til nullutslipp

Høyreregjeringen er mer opptatt av overskuddet til oljeselskapene enn av å kutte i utslipp, selv om vi vet at klimaet er truet og at barna våre ikke kan leve av olje i framtiden. De åpner nye oljefelt og prioriterer investeringer i motorveier. SV kjemper for å vri investeringer fra fossil olje over på nullutslippsløsninger i næringslivet, fornybar energi, kollektivtrafikk og framtidsnæringer som fiskeri.

 

Framtidsskolen

Dagens skole er god, men altfor mange barn går på skoler med for få lærere. Framtidens skoledag er en praktisk og variert heldagsskole med flere lærere og mer tid til hver elev. En skole med mer tid til praktisk læring, kultur og fysisk aktivitet. Vi trenger en skole hvor alle barn kan lære, lykkes og trives.

 

 

Det er tid for forandring.

På samme måte som høyresiden velger å gjøre samfunnet mer urettferdig, kan vi velge å gjøre samfunnet mer rettferdig.

Sammen kan vi sørge for at alle barn får en trygg oppvekst, at eldre får den omsorgen de fortjener og at framtiden blir grønn.

Vi må skape et samfunn der vi fordeler rettferdig og løser de viktigste samfunnsoppgavene i fellesskap.

Ta kampen for et varmt samfunn!

 

 

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter