open menu

Ta kampen for et varmt samfunn

SV kjemper for et samfunn der alle er like mye verdt. Samfunn med små forskjeller og stor tillit er best for alle. Sammen kan vi sørge for at alle barn får en trygg oppvekst, og at alle gamle får den omsorgen de fortjener. Fordi fellesskap fungerer.

Del godene!

Med Høyre og Frp i regjering har Norge blitt et kaldere samfunn. Forskjellene øker når regjeringen bruker pengene på store skattekutt for de rikeste. SV mener fellesskapets penger skal gå til arbeid og velferd til alle.

Heldagsskole med skolelekser

Framtidens skoledag er en heldagsskole med flere lærere og mer tid til hver elev, der leksene gjøres i skoletiden. Gratis skolemat og fysisk aktivitet hver dag gir påfyll underveis. Det har vi råd til hvis vi lar være å dele ut dyre skattekutt til dem som har mest fra før.

Null utslipp, nye grønne jobber

Høyre og Frp satser på olje som aldri før, selv om de vet at klimaet er truet og at barna våre ikke kan leve av olje i framtiden. Framtidas arbeidsplasser vil komme i helt andre næringer enn i oljebransjen. SV vil ta Norge ut av fossilalderen. Vi vil investere i fornybar energi, grønn industri, framtidsnæringer som fiskeri og IKT, og miljøvennlig transport som elferger og lyntog.

 

Tida er inne for å ta store valg. Valg som står seg over generasjoner.
Hvis vi vil, kan vi gi videre et samfunn med små forskjeller, null klimautslipp og en trygg oppvekst for alle.
Hvis vi vil, kan vi bruke litt mer av vår rikdom på å hjelpe andre.
Ta kampen for et varmt samfunn!

 

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Sjekk ut SV fra A til Å

Les vårt alternative budsjett for 2017.

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

Les SVs kommuneøkonomiopplegg

Se oversikt over alle representantforslag SV har fremmet i perioden

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter