open menu

Fylkestinget

Aud Karin Oen
Leder Fylkestingsgruppen
Telefon: 92225195
E-post: audkarino@hotmail.com
Pressefoto Aud Karin Oen

 

Marthe Hammer
Representant – Nestleder i utvalg for miljø og samferdsel
Telefon: 97672203
E-post: mchammer@online.no
Pressefoto Marthe Hammer
Pressefoto 2 Marthe Hammer
Pressefoto 3 Marthe Hammer

 

 

Daniel Charles Hextall
Representant – utvalg for opplæring og helse
Telefon: 46454451
E-post: daniel.hextall@gmail.com
Pressefoto Daniel Charles Hextall

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter