open menu

Statlig reguleringsplan gir mindre lokaldemokrati

Høyre og FrP gikk til valg for med desentralisert makt. Unntaket var store vegprosjekt som skulle gå som statlig reguleringsplan.

Høyre og FrP gikk til valg for med desentralisert makt. Unntaket var store vegprosjekt som skulle gå som statlig reguleringsplan. Dette skulle gi raskere saksbehandling ved å redusere mulighetene for lokale innsigelser.

I brev til Hordaland fylkeskommune datert 13.01.2015 beklager samferdselsministeren at arbeidet tar tid. Han skriver også:

«Det blir vurdert å utarbeide rutinar for beslutning om og utarbeiding av statleg plan. Foreløpig er det avklart at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal godkjenne både planprogrammet og sjølve planen gjeldane E39 Stord – Os.»

Dette betyr at Regjeringens valg av statlig plan for mest mulig hurtig bygging av ferjefri E39 mangler gode saksbehandlingsregler som skal sikre at hensyn til kulturminner, miljø og andre lokale interesser blir ivaretatt.

Årsmøte i Hordaland SV krever:
1. At planarbeidet for E39 og blir gjennomført med ordinær planbehandling med mulighet for lokale innsigelser.
2. Dersom vi ikke får støtte for å bruke ordinær planprosess, krever vi at planarbeidet for fergefri E39 stopper til «rutinar for beslutning om og utarbeiding av statleg plan» er på plass.

Vedtatt på Hordaland SV årsmøtet 14. – 15. februar 2015

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter