open menu

Nei til regjeringens ønske om å utvide retten til midlertidig ansettelse

Midlertidige ansettelser har preget den politiske debatten det siste året.

Midlertidige ansettelser har preget den politiske debatten det siste året. Både fagforeningene, forskere og partiene på venstresiden frykter at regjeringens ønske om å utvide muligheten til og bruke midlertidig ansettelse, vil gjøre praksisen mer vanlig.

I debatten hevder regjeringen og arbeidsgiversiden at dette vil fungere som springbrett inn i arbeidsmarkedet for ungdom og andre som står utenfor. Fakta er at midlertidighet vil minske sjansen for å få boliglån, og har du studielån vil det være umulig å få det, og derfor vil ramme, i stede for å hjelpe, de unge, som regjeringen mener er de som trenger disse regelendringene. Midlertidighet vil ramme kvinneyrkene i stor grad. Innenfor handelsnæringen og pleie- og omsorgssektoren, som allerede er preget av deltidsstillinger og lave lønninger og tungt arbeid, vil økt tilgang til midlertidige stillinger reelt sett skape en ny underklasse av kvinnearbeidstakere.

Arbeidstakersiden mener at springbrettseffekten ofte har uteblitt i land som har innført lignende ordninger som regjeringen foreslår. Regjeringens ordvalg er den samme som i andre europeiske land: Dette er bare nødvendige justeringer. I realiteten er det mer enn små justeringer.

Midlertidige ansettelser har til nå vært unntaket, og knyttet til behov. Nå skal det bli normalen, og faktisk også institusjonalisert praksis. Mange mener at midlertidige stillinger nå vil erstatte prøvetida for en del, og dermed forlenge denne fra dagens 6 mnd. til 12 mnd.

Hordaland SV mener at en generell adgang til å ansette midlertidig uten vilkår, vil medføre undergraving av den lovfestede hovedregel om at arbeidstaker skal tilsettes fast. Økt adgang til midlertidig ansettelse vil gi færre faste stillinger og skape utrygghet for en stor gruppe arbeidstakerne. Et svekket stillingsvern vil bare holder de svakest stilte på arbeidsmarkedet fast i en svingdør mellom arbeidsledighet og midlertidighet.

Hordaland SV krever at regjeringen respekterer trepartssamarbeidet og opprettholder verneregler i dagens arbeidsmiljølov.

 

Vedtatt på Hordaland SV årsmøtet 14. – 15. februar 2015

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter