open menu

Folkestyre er forutsetningen for gode lokalsamfunn

I kommende kommunevalgperiode planlegges omfattende kommunesammenslåinger – den største forvaltningsreformen på over 50 år. Dette er den største utfordringen for folkestyret i Norge siden EU avstemningen i 1994.

I kommende kommunevalgperiode planlegges omfattende kommunesammenslåinger – den største forvaltningsreformen på over 50 år. Dette er den største utfordringen for folkestyret i Norge siden EU avstemningen i 1994.

I SV kommunen skal folk ha mer å si over velferdstilbud, kollektivtrafikk, veiutbygging og daglige livsbetingelser. I dag skjer for mange beslutninger langt fra folk og oftere bak lukkede dører. For SV er det et overordnet prinsipp at kommunen skal være demokratisk styrt av folkevalgte, til det beste for kommunens innbyggere.

Alle landets kommuner er i 2015 i gang med utredninger gjeldende ny kommunestruktur. Hordaland SV vil jobbe aktivt for å fremme frivillighetsprinsippet. Det er de lokale folkevalgte som vet best hva som vil styrke, eller eventuelt svekke sine kommuner. Frivillige kommunesammenslåinger skaper sterke kommuner. Tvang, derimot, vitner om manglende tillit til de lokale folkevalgtes kompetanse, og kan føre til ugunstig sentralisering av makt, og sterkt svekkede distrikt.

SV vil stille seg på lokaldemokratiets og miljøets side i spørsmålet om kommunesammenslåing. Vi vil stille disse spørsmålene:

  • Vil innbyggernes innflytelse over politiske beslutninger bli bedre?
  • Vil ny kommunestruktur gi mer folkevalgt styring og færre byråkrater?
  • Vil en storkommune føre til mindre sentralisering?
  • Vil en storkommune gi flere lokale arbeidsplasser og mindre pendling?
  • Vil innbyggerne få viktige tjenester nærmere seg?
  • Vil kvaliteten på tjenestetilbudet bli bedre?
  • Vil det bli bedre forutsetninger for å hindre privatisering av offentlige tjenester?

Dersom svarene på disse spørsmålene er JA er det gode grunner til å slå sammen kommunene.
Dersom svarene på noen av spørsmålene er NEI vil SV gå mot sammenslåing.

Hordaland SV ber om at alle våre kommunestyrerepresentanter i Hordaland krever at det holdes folkeavstemming i sine kommuner når resultatet av kommunestrukturarbeidet foreligger.

Demokratiske kommuner er forutsetningen for gode og levedyktige lokalsamfunn.

Vedtatt på Hordaland SV årsmøtet 14. – 15. februar 2015

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter