open menu

Fleksitid på alle videregående skoler

Mange elever i videregående skole sliter med høyt fravær, for eksempel på grunn av psykiske problemer eller vanskelig hjemmesituasjon. Dersom man har gått glipp av for mange skoletimer risikerer man å stryke i fag og falle ut av skolen.

14. desember 2014 skriver BT «utover ordinær skoletid tilbyr Amalie Skram VGS fleksibel studietid. I fritimer og før og etter skoletid tilbyr skolen veiledning fra lærere og studenter i skolens bibliotek. Det er frivillig. De som deltar får registrert oppmøtet som plusstid som kan trekkes fra på det generelle fraværet på skolen.» Denne ordningen gjør det mulig for elever å stå i fag til tross for høyt fravær. Dette tilrettelegger og for at svakerestilte elever skal ha mulighet til å fullføre videregående skole.

På Arbeidstilsynets nettsider står det «Alle arbeidstakere har lovfestet rett til fleksibel arbeidstid. Hensikten er å imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid.» På skoler fungerer det slik at elevene kan komme på skolen, og jobbe utenom skoletid. Fleksitid er en ordning man har på Amalie Skram VGS og Olsvikåsen VGS hittil i Bergen.

I følge elever øker denne ordningen motivasjonen til å arbeide, og man kan jobbe med fag man sliter med. Derfor er fleksitid også en god ordning for å øke læring til elever.

Hordaland Sosialistisk Venstreparti krever:

  • Å utvide prøveordningen om fleksitid på videregående skoler i Hordaland

Vedtatt på Hordaland SV årsmøtet 14. – 15. februar 2015

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter