open menu

2013 – Gjør om fjorden til den største innfartsåren til Bergen fra vest!

Samferdselsutfordringene står i kø i Bergen og omegn regionen. Og erfaringen viser at store, kostbare veiprosjekter ikke er varige løsninger. Man er allerede i gang med å planlegge en ny Sotrasamband, og Askøybroens kapasitet er tidvis sprengt bare 20 år etter den ble åpnet.

Hordaland SV mener at denne kystregionen har i alt for stor grad vendt ryggen til fjorden, og ser sjøveien nærere som en hinder enn som en mulighet. Byfjorden har potensial til å bli den største innfartsåren i Bergen fra vest. Askøy og Sotra er to sterkvoksende områder, å styrke båtforbindelse mellom dem og Bergen burde være en prioritering i samferdselsplanleggingen i regionen. Forbindelse mellom Kleppestø og Bergen sentrum fremstår i dag som et veldig effektivt transportmiddel for pendlere mellom begge kommunene, til tross for dårligere kollektivtilbud koblet til tjenesten i de siste årene. Den gir mulighet til transportmiddel som holder privatbilismen utenfor bysentrum, krever minimalt med investeringer i forhold til veibygging, og åpner for teknologiske utviklinger som kan gjøre det stadig mer miljø- og klimavennlig.

Hordaland SV mener at denne modellen (hurtigbåtforbindelse, kombinert med busskobling, og gratis «park-and-ride» anlegg) burde inspirere videre planlegging. Vi ser forbindelser her med store potensialer:

  • Utrede behovet og miljøgevinsten ved å styrke forbindelsen mellom Kleppestø og Bergen sentrum
  • Utrede muligheter for en hurtigbåtforbindelse mellom Sotra og Bergen sentrum, gjerne kombinert i perioder med tilbudet til Askøy.
  • Utrede muligheter for en hurtigbåtforbindelse mellom Askøy og Sotra og Kokstad-Sandsli området.

     

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter