open menu

2013 – Bergensbanen er jobb nr. 1 for Hordaland SV

Hordaland SV krever fortgang i opprustning, utbygging og modernisering av den viktigste samferdselsåren mellom øst og vest, Bergensbanen.

I dag er det inntil tre uker ventetid for å få sendt gods på skinner mellom Bergen og Oslo. Mengden av gods som transporteres mellom øst og vest tilsvarer i dag 700 vogntog hver dag. Gods på skinner sparer liv, infrastruktur og samfunnet for store utgifter.

En passasjerkilometer med tog i dag gir 3 kg Co2 utslipp, mens fly gir mer enn 50 kg CO2 pr. passasjerkilometer. Selv om en opprustet Bergensbane gir noe større utslipp, er de dramatisk lavere enn fly. Hordaland SVs mål er en Bergensbane med 4 timers kjøretid innen 2020.

Følgende delprosjekter på Bergensbanen er helt nødvendig å gjennomføre så snart som mulig:

  • Dobbeltspor Bergen – Arna med ny tunnel gjennom Ulriken. Antall passasjerer har steget betydelig de senere år, og bare mellom Indre Arna og Bergen reiser det mer enn 2 millioner passasjerer hvert år. 126 tog i døgnet kjører gjennom en av Europas mest trafikkerte enkeltsporede tunneler. Prosjektet har stor samfunnsøkonomisk nytte og Hordaland SV er glade for at regjeringen har sørget for byggestart i 2013.
  • Nytt signalanlegg på strekningen Bergen – Fløen og ny stasjon i Arna.
  • Godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen kan nesten tredoble godsmengden dersom det blir bygget nye krysningsspor og dobbeltspor.
  • Hordaland SV krever at Ringeriksbanen nå realiseres etter å ha vært planlagt siden 1858. Den er også vedtatt en rekke ganger i Stortinget. Reisetiden mellom Bergen og Oslo vil bli redusert med 1 time og en venter at 900 000 nye reisende vil ta toget. Ringeriksbanen må realiseres gjennom Nasjonal transportplan i kommende planperiode.
  • Vossebanen er svært viktig. En opprustet lokalbane kan avlaste den trafikkfarlige E16. Det er et mål om at kjøretiden til Voss blir 50 min.
  • Nytt togmateriell på Vossebanen. I dag er togsettene mer enn 25 år gamle. Nye togsett er en forutsetning for å øke bruken av banen og at holdeplassene opprettholdes

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter