open menu

Velfredsprofitørenes sanne ansikt

Hordaland SV støtter streiken i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Etter brudd i mekling mellom Norsk sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel er 55 sykepleiere i streik. Disse streiker for noe så innlysende som retten til lik lønn for likt arbeid. NSF har i årets tariffoppgjør kommet til enighet med alle arbeidsgiverorganisasjoner, bortsett fra med NHO Service og Handel. NHO Service og Handel organiserer blant mye annet arbeidsgivere innen pleie og omsorg.

NSF stiller enkle og innlysende krav for sine medlemmer. Krav om lik lønn for likt arbeid, en lønnsstige for sykepleiere ansatt hos private kommersielle arbeidsgivere lik den lønnsstigen sykepleiere ansatt i det offentlige har og en sykelønnsordning tilsvarende de andre sykepleiere har.

NHO Service og Handel ønsker ikke å etterkomme disse enkle kravene. Når så streiken er et faktum opplever vi at NHO Service og Handel nok en gang dytter pasienter foran seg for å tvinge frem tvungen lønnsnemd. NSF er en organisasjon som er veldig bevisst på ikke å sett liv og helse i fare. Det er derfor fult mulig å søke dispensasjon fra streiken og disse søknadene vil selvfølgelig bli innvilget. Ledelsen ved de berørte arbeidsplassene kjenner og respekterer spillereglene i arbeidslivet. Dispensasjonssøknader er sendt, men NHO stopper konsekvent alle søknader utelukkende for å tvinge frem en tvungenlønnsnemd. Dette vitner om en useriøs behandling av motparten og manglende respekt for spillereglene i arbeidslivet.

Fagligutvalg i Hordaland SV tar sterk avstand fra NHOs bruk av syke og pleietrengende for å sikre medlemsbedriftenes profitt på bekostning av sykepleierens lønns og arbeidsvilkår.

Fagligutvalg i Hordaland SV støtter de streikende sykepleierens fullt ut i deres krav for lik lønn for likt arbeid og en rettferdig sykelønnsordning.

Hege Bjørnør
Leder Fagligutvalg Hordaland SV

Del dette